Symposium 2017

 "Schuren en Scheppen. Ontregelende kunst in de kerk"

 

Op zaterdag 4 november 2017 organiseert het Platform Kerk & Kunst het symposium "Schuren en Scheppen. Ontregelende kunst in de kerk". Het is het derde symposium in een serie van drie. De eerdere symposia waren: "Zonder beelden sprak hij niet..." en "Helend en Meedelend". Het symposium vindt plaats in de fraaie, 14e eeuwse Grote of Barbarakerk in Culemborg. Gelegen in het midden van het land.

Kosten voor het symposium zijn 29,50

Het programma bestaat o.a. uit sprekers en workshops. Het programma is nog in ontwikkeling, maar al enkele betrokkenen zijn bekend:

Sprekers: Dr. Onno Zijlstra, kunstfilosoof en kunstdocent bij ArtEz en aan de PThU. Ds Geertje de Vries, gepromoveerd op het gebied van de religieuze opvoeding a.d.h.v. kunst, specialist in het kunstgesprek.

Workshops: Geertje de Vries, het kunstgesprek in de praktijk. Marijke Bolt, beeldend kunstenaar, met een "prikkelende workshop". Wilma Wagenaar, beeldend kunstenaar, met een meditatieve workshop.

Er wordt actief een ontmoeting georganiseerd tussen deelnemende kunstenaars en andere deelnemers, bijvoorbeeld kunstcommissies van kerken. Hieruit kan een mogelijke samenwerking voortkomen. Ter ondersteuning hiervan is er op het symposium een expositie van werk van deelnemende kunstenaars, aansluitend bij het symposiumthema. Later meer hierover.

Voor aanmelding en info: info@platformkerkenkunst.nl