Vooraankondiging voor kunstenaars voor symposium 2017:

'Schuren en scheppen. Ontregelende kunst in de kerk’

 

Symposium 2017, informatie voor kunstenaars

 

mei 2017, Huizen/Apeldoorn

Beste kunstenaar,

Graag brengen we je bij deze vast het komende symposium van het Platform Kerk & Kunst onder de aandacht. Dit derde symposium van het platform in een serie van drie is op zaterdag 4 november 2017. Na ‘Zonder beelden sprak Hij niet...’ en Helend en meedelend’ is dit keer het thema ‘Schuren en scheppen. Ontregelende kunst in de kerk’. 

Expositie

We brengen dit symposium speciaal nu al onder de aandacht van kunstenaars, zodat er tijd is om een kunstwerk passend bij het thema te maken. We gaan actief ontmoetingen organiseren tussen kunstenaars en belangstellenden, zoals kunstcommissies van kerken. Als echte meerwaarde van het symposium zien wij het nieuw opgezette expositie-onderdeel: kunstenaars kunnen een werk dat aansluit bij het thema meebrengen voor de expositie. Aan de hand van dat werk en overige documentatie kunnen belangstellenden dan in drie rondes van ong. 15 minuten met je in gesprek gaan en kun je je werk toelichten. Met dit nieuwe onderdeel verwachten we nog beter bruggen te slaan tussen kunstenaars en kerken/kunstcommissies en hen nog meer te enthousiasmeren om kunst in de kerk in te zetten. 

De locatie is de in het midden van het land gelegen, fraaie, 14 eeuwse Grote Barbarakerk in Culemborg. Een inspirerende omgeving, waar men al jaren ervaring heeft met activiteiten rond kunst en kerk.
Het programma met sprekers en workshops wordt nog verder uitgewerkt, maar een aantal mensen dat meewerkt is al bekend: Onno Zijlstra, kunstfilosoof en kunstfilosofiedocent, Geertje de Vries, dominee en specialist in het kunstgesprek, Marijke Bolt, beeldend kunstenaar met een “prikkelende” workshop, en Wilma Wagenaar, beeldend kunstenaar met een meditatieve workshop. 

Het symposium begint om 10.00 uur met koffie-inloop. 
Als je mee wilt doen met de expositie en de ontmoeting, vragen we je om uiterlijk om 9.15 uur aanwezig te zijn met je werk. Het kan dan in de ronding van het koor worden gehangen of neergezet. Voor groter werk, zoals een installatie, zoeken we een andere plek. Om hierop te kunnen anticiperen vragen we je bij je aanmelding aan te geven wat voor werk je inbrengt en hoe groot het is. Deelnamekosten voor het symposium zijn 29,50 euro.

Uiteraard brengen we je t.z.t. op de hoogte van de verdere ontwikkeling van het programma. 
Aanmelden, met foto van werk, kan nu al: info@platformkerkenkunst.nl. Bij aanmelding  voor 4 september 2017 kun je vermeld worden op de website van het Platform als deelnemende kunstenaar, met een link naar je eigen website. Belangstellenden kunnen zich dan alvast informeren over jou en je werk. We hopen er, in aansluiting op de vorige symposia en tentoonstellingen, met elkaar een heel inspirerende ontmoeting van te maken. 

Mochten er nog vragen zijn, laat het gerust weten.

Hartelijke groet,

het bestuur van Stichting Platform Kerk en Kunst

Grady van den Bosch, Ton Broeckx, Andries Fidder, Klaas Holwerda, Roel Ottow, Leen la Rivière,  Wilma Wagenaar, Willem Zijlstra