UPDATE voor kunstenaars voor symposium 2017:

'Schuren en scheppen. Ontregelende kunst in de kerk’

 

september 2017, Huizen/Apeldoorn

 

Beste kunstenaar,

In mei jl. hebben we je al geschreven over het komende symposium van het Platform Kerk & Kunst op 4 november van 10.00 – 16.15 u. in de mooie Grote of Barbarakerk in Culemborg, Grote Kerkstraat 2.
Na de symposia ‘Zonder beelden sprak Hij niet...’ (Doorn 2013) en ‘Helend en Meedelend’ (Amsterdam 2015) is aansluitend dit jaar het thema: Schuren en Scheppen, ontregelende kunst in de kerk.

Inmiddels heeft het programma meer vorm gekregen, in het ochtendprogramma staan:

- ‘Wrijving geeft glans. Schurende en ontregelende kunst in processen van geloofscommunicatie
door dr. Geertje de Vries, predikant en gepromoveerd op de religieuze opvoeding aan de hand van kunst.
- ‘Hedendaagse kunst hoort in de kerk’ door drs. Guus van den Hout, directeur Guus van den Hout Art & Advice, voormalig directeur van Museum Catharijneconvent en curator van de 1e Biënnale van de Heilige Driehoek 2017.
- ‘Het lelijke dat weerzin wekt. Kant, Hegel en Kierkegaard over kunst, de burger en de christen’ door dr. Onno Zijlstra, filosoof en kunstfilosofiedocent bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en aan de PThU.
- Forumdiscussie o.l.v. ds. Klaas Holwerda.

en in het middagprogramma verschillende workshops en gesprek:

Te kiezen valt uit: kunstgesprek in de praktijk met dr. Geertje de Vries; een praktische, prikkelende workshop over persoonlijke brandende kwesties in de kerk met kunstenaar Marijke Bolt; een meditatieve workshop van tekstvisu- alisatie bij het symposium-thema met kunstenaar Wilma Wagenaar en een workshop rond project en film Agnus Deï door kunstenaar en kunstdocent Willem Zijlstra.

Daarna gaan prof. dr. Eep Talstra (emeritus hoogleraar bijbelwetenschap aan de VU) en kunstenaar Willem Zijlstra met elkaar en het publiek in gesprek over het thema ‘Onttovering? Over kerk en kunst’. Dit gesprek wordt georgani- seerd in samenwerking met Forum C en het Nederlands Dagblad.

expositie & speeddaten

Bij dit symposium staat ook ontmoeting centraal. Als deelnemend kunstenaar nodigen we je van harte uit om een werk te exposeren dat aansluit bij het thema van het symposium. Het werk wordt zoveel mogelijk opgehangen en neergezet in de ronding van het koor. Ivm. de beschikbare ruimte hebben we besloten een onafhankelijke ballotage hiervoor in te stellen. Ook zonder werk ben je natuurlijk welkom! Wil je exposeren, geef dan bij aanmelding aan welk werk je meebrengt, met afbeelding. Vermeld: titel, materiaal en afmetingen. Wordt je werk toegelaten, dan graag voor 3D-werk zelf een sokkel meebrengen. Neem ook documentatie mee over je werk en zorg 4 november uiterlijk 9.15 u. aanwezig te zijn.

We willen graag vooraf al op de website kunstenaars en belangstellenden bij elkaar brengen. Dat lukt als je je vóór 10 oktober opgeeft; dan worden je naam en website vermeld op de site van het Platform. Mocht je je later aan- melden, altijd welkom, maar dan kunnen we geen vermelding op de website meer garanderen.
Parallel aan de workshops zijn er speeddates mogelijk. Belangstellenden kunnen dan dieper op je werk ingaan of bijvoorbeeld afspraken maken voor een expositie. Voor deze speeddates gaan we uit van ca. 15 minuten per ronde. Op een formulier kun je aangeven welk moment je beschikbaar bent, bijvoorbeeld omdat je zelf ook aan een van de workshops wilt deelnemen.

Praktische informatie: symposium 2017, Schuren en Scheppen, ontregelende kunst in de kerk
Zaterdag 4 november 2017, 10.00 –16.15 uur
Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2, Culemborg.
Deelnamekosten: € 29,50 (inclusief lunch), abonnees van het Nederlands Dagblad € 24,50 (€ 5,- korting) Aanmelden kan via: aanmelden@platformkerkenkunst.nl of door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL 66 INGB 0007 3125 35 o.v.v. Symposium 2017 (Na betaling volgt een bewijs van inschrijving.)

 

In het Platform Kerk & Kunst nemen verschillende organisaties, theologen en kunstenaars deel. Het platform beoogt het contact tussen kerken en kunstenaars te bevorderen en bij te dragen aan de plaats die kunst in de kerk kan heb- ben. Dit symposium 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door ForumC en het Nederlands Dagblad.