Expositie 2019, Informatie voor Kunstenaars

 

 

Uitnodiging voor de Expositie ZACHTE KRACHTEN zullen zeker winnen

 

 

Beste kunstenaar,

Graag nodigen we je uit om met één of meerdere kunstwerken deel te nemen aan de selectie van de expositie Zachte Krachten zullen zeker winnen. Het Platform Kerk & Kunst organiseert deze expositie van 27 augustus t/m 26 oktober in de grote, middeleeuwse Joriskerk in Amersfoort. 

Zachte Krachten
Het thema van deze expositie is Zachte Krachten zullen zeker winnen. Dit thema is ontleend aan een zin uit een gedicht van Henriëtte Roland Holst: de zachte krachten zullen zeker winnen. In een wereld waarin juist de harde machten en krachten zo op de voorgrond treden, willen we aandacht geven aan het revolutionaire geluid van Jezus. Hij predikte in de harde Romeinse maatschappij hele andere begrippen dan geweld en het recht van de sterkste. Ook nu nog zijn deze begrippen uiterst relevant. Denk aan zachtmoedigheid, vrede, liefde, vergeving, ontferming, verzoening, barmhartigheid en compassie. Het vergt moed om zo'n tegengeluid te geven in een geharde maatschappij waar haat gemeengoed kan zijn. Sommige mensen hebben in navolging van Jezus voor het uitdragen van de zachte krachten gekozen tot de dood erop volgde, zoals Martin Luther King en Dietrich Bonhoeffer. 

Joriskerk Amersfoort
Na een goed ontvangen expositie vorig jaar in de Wilhelminakerk in Dordrecht, kijken we nu uit naar de expositie in de Joriskerk in Amersfoort. Deze prachtige middeleeuwse kerk in het centrum van Amersfoort opent dit jaar van mei tot in oktober de deuren voor haar bezoekers. Ook dit jaar verwacht de Joriskerk veel bezoekers tijdens deze zomeropening.

In 2019 is het 400 jaar geleden dat Johan van Oldebarnevelt werd gedood na een conflict met prins Maurits. Hij werd het slachtoffer van een machtsstrijd. Een link naar het thema van onze expositie is snel gelegd. Van Oldebarnevelt werd geboren in Amersfoort. Daarom wordt dit jaar in Amersfoort veel aandacht besteed aan deze bijzondere inwoner die veel heeft betekend voor Nederland. 

Opening en Symposium
We hebben plannen om de opening van de expositie te combineren met een symposium. Die zal dan plaatsvinden op zaterdag 7 september in de Joriskerk. Zodra er meer informatie bekend is plaatsen wij dat op deze website en in onze nieuwsbrief. Voor kunstenaars die deelnemen aan de expositie is de toegang tot het symposium gratis.

Expositie
De expositie Zachte Krachten zullen zeker winnen is van 27 augustus t/m 26 oktober 2019. De openingstijden zijn: dinsdag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00 uur en zondag van 14.30 - 17.00 uur. 

Selectie
Omdat de expositie op 27 augustus begint, willen we al voor de zomer de selectie laten plaatsvinden. We willen jou daarom vragen om vóór 1 juni een goede foto van je kunstwerk toe te sturen met een toelichting en informatie over het materiaal, het formaat en de titel. Stuur dit naar aanmelden@platformkerkenkunst.nl. Zet je naam en de titel van je werk in de bestandsnaam van de afbeelding. 

De digitale selectie vindt plaats in de eerste twee weken van juni. Je ontvangt uiterlijk 14 juni de uitslag van de ballotagecommissie. Wij zijn blij al te kunnen melden dat Joyce de la Croix, teamcoördinator van het Mondriaanhuis en coördinator van de herdenking van Johan van Oldebarnevelt in Amersfoort, haar medewerking als voorzitter heeft toegezegd. De commissie bestaat verder uit bestuursleden van het Platform, die niet deelnemen aan de expositie en uit gerenommeerde kunstenaars.  

De selectiedag is op zaterdag 29 juni. De locatie is eveneens de Joriskerk in Amersfoort. Deze dag is voor alle kunstenaars van wie er één of meerdere werken digitaal zijn uitgekozen. Jouw werk moet die zaterdag aanwezig zijn. Als je er zelf niet bij kunt zijn, laat je dan door iemand anders vertegenwoordigen. Anders dan andere jaren is het niet meer zo dat je met minimaal één werk kunt deelnemen als je digitaal bent geselecteerd. Pas op de selectiedag wordt bekend of jouw werk mee gaat doen.  

Op de selectiedag zal de WingAward worden uitgereikt. Deze wisselprijs wordt door de aanwezige kunstenaars toegekend aan de kunstenaar van wie het werk het hoogst wordt gewaardeerd. 

Kosten
Om deze expositie financieel mogelijk te maken, vragen wij van elke kunstenaar een bijdrage van 15,- euro voor de digitale selectie. Na de selectie wordt van de kunstenaars die deelnemen aan de expositie nog een bijdrage van 35,- euro per kunstwerk gevraagd, met een maximum van 100,- euro bij 3 of meer kunstwerken. 

Platform Kerk & Kunst
Stichting Platform Kerk & Kunst is in 2010 opgericht vanuit een brede oecumenische achterban om kerken, geloofsgemeenschappen, kunstenaars en andere geïnteresseerden verder te helpen op het gebied van kunst in de kerk. Eigentijdse kunst kan immers heel goed toegepast worden in eigentijdse kerken. Het Platform organiseert symposia en exposities. 

2013 Doorn: symposium Zonder beelden sprak hij niet, over de legitimiteit van kunst in de kerk.
2014 Apeldoorn: expositie Hemel & Aarde
2015 Amsterdam: symposium Geloof in Beeld - Helend en Meedelend, over de weldadige eigenschappen van kunst in de kerk.
2016 Zwolle: expositie (N)ergens Thuis
2017 Culemborg: symposium Schuren & Scheppen, ontregelende kunst in de kerk, over ontregelende en schurende kwaliteiten van kunst in de kerk.
2018 Dordrecht: expositie Van Letter tot Leven 

Vragen
Heb je nog vragen over de expositie Zachte Krachten, neem dan gerust contact met ons op via info@platformkerkenkunst.nl

We zien er naar uit om samen met jou een prachtige expositie samen te stellen!

 

Namens het Platform,
Roel Ottow
voorzitter

Platform Kerk & Kunst
Grady van den Bosch, Jolien van Braak, 
Ton Broeckx, Andries Fidder, Klaas Holwerda,
Elly Kamphuis, Leen la Riviére, Willem Oomkes,
Roel Ottow, Wilma Wagenaar, Elsa Waljaard,
Marie-Jeanne Wijnbeek-Simons