Expositie 2024: Zoals een mantel om mij heen geslagen

Expositie 2024: Zoals een mantel om mij heen geslagen

Zoals een mantel om mij heen geslagen 
Dit is de titel van de expositie die de Jacobikerk in Utrecht samen met het Platform Kerk & Kunst gaat organiseren.
Deze titel is ontleend aan een lied van Huub Oosterhuis.

Je bent zichtbaar, dus je bestaat. Dat lijkt wel het grote adagium van deze tijd. Het contact tussen mensen verloopt via whatsapp en je zichtbaarheid via social media. Maar de behoefte aan echt contact neemt toe. De overheid startte zelfs een campagne tegen eenzaamheid.

Speciaal voor kunstenaars
Al eeuwenlang speelt de kerk een rol in contact; de zichtbare ontmoeting tussen mensen onderling en de ontmoeting tussen God en de mens.
De Jacobikerk en het Platform Kerk & Kunst willen daarom met deze expositie aandacht vragen voor het verlangen naar contact, naar geborgenheid.
Wij nodigen kunstenaars uit om ‘oprechte en compassievolle nabijheid‘ tot uitdrukking te brengen in een kunstwerk. De geselecteerde kunstwerken worden van oktober tot en met december tentoongesteld in het Noorderkoor van de Jacobikerk.

Ben jij een beeldend kunstenaar en wil je jouw werk op een inspirerende locatie in een grote stad met veel activiteiten en een jong publiek ten toon stellen? 

Wat je nog meer moet weten 

  • Het kunstwerk geeft uitdrukking aan het thema.
  • Het thema leent zich voor diversiteit aan materialen en technieken.
  • Ruimtelijk werk wordt in het bijzonder aangemoedigd. 
  • Er is plaats voor ongeveer twintig 2D en twaalf 3D werken.
  • Maximale maat 2D werk: 130 cm breed x 250 cm hoog.
  • Maximale maat 3D werk: 100 cm breed x 100 cm diep x 300 cm hoog.
  • Aanraakbaar werk willen we ook een plek geven.
  • Ontwerpen mogen ook worden ingezonden.

Procedure
De selectieprocedure gaat in twee stappen: 

1. Digitale voorselectie
Tot uiterlijk 22 juni 2024 kan een kunstwerk aangemeld worden door het formulier in te vullen, via de aanmeldknop onderaan deze pagina.  
Uiterlijk 15 juli krijg je bericht of je uitgenodigd bent voor de fysieke ballotage

2. Definitieve selectie
Op 21 september is de selectiedag in de Jacobikerk in Utrecht. Daar vindt de definitieve selectie plaats. Alleen kunstwerken die ter plekke worden getoond kunnen meedoen met deze selectie.
Op deze dag heb je maximaal 3 minuten de tijd om het werk toe te lichten aan de ballotagecommissie.
Deze selectiedag begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Aan het einde van de dag maakt de commissie bekend welke werken zijn geselecteerd voor de expositie.
De geselecteerde kunstwerken blijven in de kerk en moeten deze dag helemaal af zijn.
De Jacobikerk verzorgt het ophangen of plaatsen van de kunstwerken.
Je dient zelf voor het vervoer van het kunstwerk van en naar de kerk te zorgen. 

Wing Award
Op de selectiedag op 21 september wordt de Wing Award toegekend aan het meest aansprekende werk. Dit wordt gedaan door de aanwezige kunstenaars. De Wing Award is een wisselprijs. De laatste winnaar was Edo Hebinck.

Opening en Symposium
Op 5 oktober 2024 is de opening van de expositie, als onderdeel van een symposium.
De expositie loopt tot in december 2024.