Expositie Zachte Krachten: Voor scholen

 

Over enige tijd worden hier lesbrieven geplaatst voor PO en VO. 
Deze worden ook naar alle scholen in Amersfoort verstuurd. 
De lesbrieven bestaan uit vragen en opdrachten bij enkele werken uit de expositie
en er is ook een wedstrijd voor de leerlingen om met eigen werk mee te doen
bij het thema van de expositie.