Inspiratiedag 2023: Een expositie in de kerk

Inspiratiedag 2023: Verder dan Kijken

Geannuleerd

We hebben helaas de Inspiratiedag moeten annuleren.
We hopen deze dag in de toekomst opnieuw op de agenda te zetten.

Lees meer >>

Op zaterdag 25 november 2023 organiseert het Platform Kerk & Kunst de Inspiratiedag Verder dan kijken.  
De tweede Inspiratiedag voor kunstcommissies van kerken en andere geïnteresseerden.

Het thema is:
het hoe en waarom van het organiseren van een expositie in de kerk.
Dit thema was een veelgenoemde wens zoals bleek uit de enquete na de eerste Inspiratiedag in 2022.

Bij het organiseren van een expositie in de kerk komt een heleboel kijken.
Hoe creeer je draagvlak? Hoe regel je de financiën? Hoe betrek je de dominee erbij? Welke kunst kies je en waarom? En wat is eigenlijk het doel van je expositie?
Wij kunnen op deze dag onmogelijk volledig zijn, maar we willen wel een aantal speerpunten aansnijden, waar de deelnemers hopelijk weer geïnspireerd mee naar huis zullen gaan en waar ze mee verder kunnen.

Programma

 1. Inloop met koffie en binnenkomer – 9.45 uur
 2. Opening
 3. Uitwisseling openingsvraag met werkvorm 1,2,4,all
 4. Presentatie door 3 kunstcommissies:
  . Tuindorpkerk Utrecht
  . Julianakerk Apeldoorn
  . De Zwaan Amersfoort
 5. Ronde 1 Toerusting keuzeonderwerpen
  . Tips van christelijk kunstcollectief Arsprodeo, Willem Zijlstra
  . Expositie met kunst van gemeenteleden, Grady van den Bosch (alleen ’s morgens)
  . Financiën rondom een expositie, Frans Brouwer (alleen ’s middags)
  . Expositie als onderdeel van de Liturgie, Klaas Holwerda
 6. Lunch met ontmoeting en bezoek expositie
 7. Ronde 2 Toerusting keuzeonderwerpen
 8. Uitwisseling rondom gespreksposter exposities
 9. Kort avondgebed met kunst
 10. Afsluiting, ontmoeting en drankje
We ontwikkelen een speciaal Instrument voor de ronde van uitwisseling: een gespreksposter waarin diverse aspecten rondom het organiseren van een expositie in de kerk zijn verwerkt. De gespreksposter zal ook te koop zijn, om te kunnen gebruiken in je eigen kunstcommissie of kerk.

Expositie

Op de locatie is in november de reizende expositie LICHT te zien. De ondertitel is: voor mensen op de vlucht.

Deze expositie is een samenwerking tussen christelijk kunstcollectief Arsprodeo en hulporganisatie ZOA. Het laat een grote diversiteit aan kunstwerken zien, met maatschappelijke en religieuze thema’s

Arsprodeo zal met haar grote ervaring in het organiseren van exposities in de kerk, een bijdrage leveren aan het programma.

Locatie

Julianakerk in Apeldoorn

Deventerstraat 91
Telefoon 055-366 36 25.

Deze kerk is in 2016 geheel gerenoveerd
en heeft een actieve kunstcommissie

Informatie

Inhoud: Inspiratiedag “Verder dan Kijken”
Datum en tijd: Zaterdag 25 november: 9.45 – 16.00 uur
Locatie: Julianakerk Apeldoorn
Kosten: 59,95 euro incl lunch, koffie/thee/drankje
Aanmelden: voor 10 november

Vragen?
Kijk hieronder bij Veelgestelde vragen. 
Staat jouw vraag er niet tussen?
Stuur dan een mail naar info@platformkerkenkunst.nl

Veelgestelde vragen

Van loswoelen naar toerusten

Van algemeen…
De inspiratiedag van 2022 ging over kunst in de kerk in z’n algemeenheid. Dus bijv. kunst in de eredienst, voorbeelden van verbindende kunst, uitwisseling van stellingen over kunst, inspiratie voor videokunst e.d. 
… naar specifiek

Uit de enquête die we na deze dag hielden kwam naar voren dat er specifiek behoefte was aan een Inspiratiedag over het organiseren van een expositie.

En dat is het thema van onze tweede Inspiratiedag: het hoe en waarom van een expositie in de kerk. We proberen antwoord te geven op vragen als: welke kunst kies je? Hoe regel je de financiën? Hoe betrek je de dominee, gemeenteleden, jeugd e.d. bij de expositie? Etc.

Van brede inspiratie naar gerichte toerusting

In vergelijking met de eerste inspiratiedag is het niet een brede inspiratie, maar gerichte toerusting. Bij één van de onderdelen hopen we gebruik te maken van een nieuw instrument: een gespreksposter waarbij de deelnemers ervaringen en vragen kunnen uitwisselen. Deze zal ook te koop zijn voor gebruik in de eigen gemeente.

Van nadenken over kunst naar praktische handreikingen

Bij de eerste Inspiratiedag hebben we willen loswoelen, bij de tweede inspiratiedag krijg je kennis en ervaring mee. Bij de eerste inspiratiedag heb je een basis gelegd voor het nadenken over kunst in de kerk, bij de tweede inspiratiedag krijg je praktische handreikingen.

Van de basis naar verdieping
Ben jij betrokken bij de organisatie van exposities in de kerk en wil je meer weten en met anderen ervaringen en tips uitwisselen, dan is deze dag het perfecte vervolg voor jou op de eerste inspiratiedag.

We krijgen weleens vragen over de entreeprijs van onze projecten. Zo ook voor onze komende Inspiratiedag. Als Platform vragen we ons altijd weer af wat een Inspiratiedag mag kosten en wat de deelnemers ervoor willen betalen.  

Er zijn altijd veel kosten verbonden aan een evenement als de Inspiratiedag. Zoals de huur van de locatie, de catering, kosten van bijdragen van professionals, reiskosten, materiaalkosten, PR enzovoort.

Als Platform proberen we deze kosten laag te houden, zodat we een reëel bedrag aan entree kunnen vragen. Voor een studie- of coachingsdag betaal je al snel meer dan 100 euro. Wij vragen geen geld voor de bijdragen van de professionals in het bestuur, behalve als er vakmatig werk wordt geleverd, zoals het ontwerp van een logo. En dan ook niet altijd. Daardoor kunnen we ruim onder de 100 euro gaan zitten. Soms lukt het ook om subsidie te krijgen en dan kunnen we de prijs nog lager houden…

Voor de Inspiratiedag op 25 november betekent dit:
– Inzet van eigen expertise
– Inzet van professionals
– Ontwikkeling van een instrument, de gespreksposter,  om je te helpen bij de voorbereiding  van een expositie in de kerk.
– Een stimulerende omgeving door aan te sluiten bij de reizende expositie LICHT van Arsprodeo in de Julianakerk.
– Een goed verzorgde lunch
– Inzet van ons team bij de voorbereidingen door o.a. een financieel specialist, een communicatiedeskundige, twee kunsthistorica waarvan een ook theologe, een predikant met kunstspecialisatie, een grafisch ontwerper en een kunsteducator/kunstenaar.

We vinden het belangrijk dat het programma kwalitatief gezien goed is en we doen elke keer weer ons best om ruim onder die 100 euro te blijven.

En daarom zijn de kosten voor de 2e Inspiratiedag 59,95 euro per deelnemer

Als het gaat om het organiseren van een expositie in de kerk, dan zijn er vele invalshoeken. Eén daarvan hoopt Grady van den Bosch te bespreken in een van de interactieve toerustingsrondes.

En dat is het organiseren van een expositie met kunst van gemeenteleden. Het is goed voor te stellen dat daar vragen over zijn.
Doe je wel of geen voorselectie en hoe zorg je voor kwaliteit? En wat versta je daar onder?
Hoe richt je een expositie met kunst van gemeenteleden evenwichtig in?
Hoe betrek je er kinderen en jongeren bij en mogen zij meedoen?
Hoe zorg je voor een professionele uitstraling?
Gemeenteleden kunnen ook vanuit een kerkelijk, creatief project kunst inbrengen. Hoe geef je zo’n project vorm en hoe presenteer je het? Hoe zorg je dat de expositie is ingebed in de gemeente?
Mogen er ook mensen van buiten de kerk meedoen?
En wat is de meerwaarde van een expositie met kunst van gemeenteleden? Etc.

Grady was 7 jaar lid van de Kunstcommissie in haar kerk, waarvan 3 jaar als coördinator. Ze is kunsteducator en kunstenaar. 

Frans Brouwer is onze penningmeester en in het dagelijks leven financieel specialist voor veel bedrijven. 
Bij het organiseren van een expositie komen kosten kijken. Frans zet ze voor je op een rijtje; zoals verzekeren van de kunstwerken, het vergoeden van kunstenaars, PR-kosten en het aanvragen van subsidies. 
En natuurlijk kun je je vragen stellen. Graag zelfs.

Klaas Holwerda is freelance predikant voor kunstprojecten. Hij was jarenlang predikant in de Nassaukerk in Amsterdam, waar hij regelmatig kunstvespers organiseerde. 

Er blijken veel vragen te zijn over hoe je nu een expositie kunt inbedden in de eredienst en liturgie. 

Er is veel mogelijk, anders dan een projectie van een kunstwerk met een kleine toelichting. 

Je kunt al klein beginnen met een speciaal uitgekozen lied, tot een volledige kunstvesper. 

Klaas heeft een eigen bedrijf in kunstadviezen voor kerken: Ab-Arte.

Arsprodeo is een landelijk christelijk kunstcollectief en heeft al meer dan 15 jaar ervaring met het organiseren van exposities in kerken. De laatste 5 jaar met reizende exposities, waarbij vele kerken worden aangedaan. 
Voorzitter Willem Zijlstra zal vertellen over Arsprodeo en vooral ingaan op welke tips zij hebben voor kerken voor het organiseren van een expositie in de kerk, zoals de gemeente erbij betrekken, het inrichten van een expositie en de zorg voor de kunst. 
Willem zal met de ervaring van Arsprodeo in kunnen gaan op tal van vragen. Ook zal hij iets kunnen vertellen over de nieuwe plannen van Arsprodeo, waar geïnteresseerde kerken zich voor kunnen inschrijven.

Op de Inspiratiedag is in de Julianakerk de reizende expositie LICHT te bezichtigen en kunnen de deelnemers de diversiteit aan kunst van de professioneel werkende kunstenaars van Arsprodeo zelf bekijken. 

We hebben als Platform Kerk & Kunst een nieuw instrument ontwikkeld, om kunstcommissies van kerken en andere betrokkenen te ondersteunen bij het organiseren van een expositie in de kerk. Inspiratie hiervoor hebben wij opgedaan bij een concept van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst).

Er komt een heleboel kijken bij het organisatie van een expositie en elke kerk legt eigen accenten. Bijvoorbeeld welke kunst kies je, wie betrek je bij de expositie in de kerk en daarbuiten, welke stappen zijn er in de organisatie en hoe geef je de expositie in de eredienst een plek.


Tijdens de inspiratiedag ga je dit uitwisselen met andere deelnemers en dat gebeurt m.b.v. de gespreksposter waar een heleboel van deze aspecten op staan beschreven. Wat is bij jullie vanzelfsprekend of waar denken jullie juist helemaal niet aan? Welke vragen zijn er en wie heeft daar al ervaring mee?

De gespreksposter zal ook op de Inspiratiedag te koop zijn, zodat je deze in je eigen gemeente kunt gebruiken bij de voorbereidingen van een nieuwe expositie. Ook zal deze te koop zijn op onze website.

Hoe werkt het?
De gespreksposter ligt op tafel en de deelnemers staan er omheen. M.b.v. post-its en onder begeleiding ga je met elkaar in gesprek over jouw ervaringen met het organiseren van een expositie in de kerk. Je kunt veel van elkaar leren

Er is voor deze Inspiratiedag geen limiet. Je kunt met de hele kunstcommissie komen. Je meldt je wel per persoon aan. 
Meld je aan voor 10 november!

Als Platform Kerk & Kunst proberen we aan de ene kant een praktische locatie te vinden en aan de andere kant aan te sluiten bij projecten van kerken. We vinden het belangrijk om steeds op een andere locatie te zitten, zodat mensen in de regio makkelijker kunnen deelnemen. Ook moet een locatie goed bereikbaar zijn. 

De Julianakerk in Apeldoorn heeft een actieve kunstcommissie, beschikt over goede, praktische ruimtes en wilde graag met ons samenwerken. Daar komt nog bij dat het een bijzonder gebouw is dat recentelijk nog gerenoveerd is. En … 
de reizende expositie LICHT van christelijk kunstcollectief Arsprodeo hangt tijdens de Inspiratiedag in de Julianekerk en daardoor is het een inspirerende omgeving voor de deelnemers en is er een link met het programma van de Inspiratiedag. 

Dit alles samen maakt de Julianakerk de perfecte locatie voor onze Inspiratiedag Verder dan Kijken.