KiK in Huizen (PKN)

KiK staat voor Kunst in de Kerk en is de kunstcommissie van de Protestantse Gemeente in Huizen, voorheen alleen van de Oosterlichtkerk in Huizen. Ten tijde van de hier genoemde kunstactiviteiten bestond de Protestantse Gemeent Huizen uit 3 kerken: Oosterlichtkerk, Goede Herderkerk, Kruiskerk. Op dit moment is er een fusie aan de gang.

Waarom een kunstcommissie?
In 2011 heeft toenmalig dominee Jan Glazema de kunst in de kerkgroep opgericht in de Oosterlichtkerk in Huizen. De gedachte was dat kunst kan bijdragen aan de geloofsbeleving en het kerkzijn, kunst hoort er gewoon bij. De kunstcommissie bestaat uit mensen die affiniteit hebben met kunst. Ik heb de commissie ruim 3 jaar geleid, nadat Jan Glazema was vertrokken als predikant.

Projecten
Sinds 2011 zijn er verschillende kunstactiviteiten georganiseerd. Zoals diverse exposities met werk van gemeenteleden en kunstenaars die een relatie hebben met de kerk. Dit leverde steeds een afwisselende expositie op en een grote betrokkenheid van de gemeente. Ook was er verschillende jaren een serie schilderavonden in de adventtijd: schilderen bij een Bijbeltekst en een gedicht.

Hieronder een aantal voorbeelden van projecten in de Oosterlichtkerk en van de interkerkelijke kunstcommissie:

1. Exposities door gemeenteleden en kunstenaars
Na 2 jaar alleen in de Oosterlichtkerk besloten we een interkerkelijk team op te zetten voor een gezamenlijke expositie. Er werd in 3 kerken geëxposeerd.
O.a. Geestdrift en Jij, ik…Wij. In een speciale workshop maakten jongeren hun eigen werk voor de expositie. Tijdens de expositie leidde Ds. Geertje de Vries een kunstgesprek a.d.h.v. haar eigen methode. Ook kinderen exposeerden.

2. Beeldend Bezinnen Advent
Schilderavonden rondom Advent, 4 avonden en soms een middag. Er werd geschilderd bij een Bijbeltekst en bijpassend gedicht. De resultaten werden week na week opgehangen in de kerkzaal. Met kerst hing alles en werd het door de gemeenteleden bekeken en geanimeerd besproken.

3. Kunst in de Stille Week
In de Stille Week werd kunst op een interactieve manier ingezet tijdens de vespers in de Stille Week, in de 40-dagentijd. Drie kunstwerken van Marijke Snoek werden verweven in het weekthema: de kunstwerken beelden emoties uit van betrokkenen bij het lijden en de opstanding van Jezus. In de Stille Week stond telkens een ander kunstwerk uit de serie centraal, passend bij het Bijbelgedeelte en de emotie in het verhaal. 

Tijdens de 3 vesperavonden was er steeds een moment waarop de aanwezigen uit een veelheid van gezichten een foto konden uitkiezen met een emotie die zij passend vonden bij het gelezen Bijbelgedeelte. De foto’s werden op een bord bevestigd.

4. Pinksterfestival
Van Hemelvaartsdag t/m Pinksteren vonden verschillende activiteiten plaats, waaronder: een expositie door een lokale kunstenaar, een filmvertoning en een lezing over kunst uit de kunsthistorie met kunst over Pinksteren.

5. Filmproject: Generation Conversation
Er werden 5 interviews gefilmd, waarbij steeds twee verschillende generaties met elkaar in gesprek gingen over God in hun leven. Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Een samenvatting van deze ontmoetingen werd als film vertoond tijdens de kerkdienst.

Tip voor andere kunstcommissies:
Betrek steeds zoveel mogelijk geledingen in de kerk bij de kunstprojecten. Overleg waar nodig over bijvoorbeeld het gebruik van de ruimte, inbedding in een kerkdienst, het betrekken van kinderen. Zo wordt het een project van iedereen.

(Grady van den Bosch)