Nieuws

Nieuws

Nieuwe voorzitter

Vanaf het prille begin van het Platform Kerk & Kunst is Roel Ottow voorzitter geweest. Nu, na 12 jaar, geeft hij de voorzittersrol over. Hij heeft met enthousiasme en passie het Platform geleid. Zijn hart voor God en kunst, kunstenaars en kerk was de rode draad in zijn voorzitterschap. Gelukkig blijft hij, nu als secretaris, lid van het bestuur en blijft hij zijn gedrevenheid inzetten voor het Platform.

Jolien van der Velde-van Braak is de nieuwe voorzitter van het Platform.

Jolien stelt zich hieronder voor.

Ik, Jolien van der Velde-van Braak, neem het stokje van Roel over. Sinds 2018 ben ik lid van het bestuur, de laatste drie jaar als secretaris.

Ik heb passie voor kunst en kerk en heb er zin in om samen met het bestuur het Platform te ontwikkelen tot een expertisecentrum voor kerken en kunstenaars. Ook wil ik mijn bijdrage leveren aan het organiseren van mooie Inspiratiedagen, exposities en symposia om daardoor kunstcommissies, kerken en kunstenaars steeds beter te bedienen.

Als dertiger hoop ik meer leeftijdsgenoten bij het Platform te kunnen betrekken, op een manier die bij ze past.

Jolien zal na haar zwangerschapsverlof, in de loop van 2024 haar rol van voorzitter actief gaan invullen. 

Interview

Ons bestuurslid Grady van den Bosch heeft het Platform Kerk & Kunst vertegenwoordigd in een interview over kunst in de kerk, in Petrus Magazine (mei 2023). Ze gaat in op de betekenis die kunst in de kerk kan hebben en over het werken met kunstcommissies van kerken door het Platform. Petrus is het blad van de PKN, met een oplage van ca 200.000.

Lees hier een pdf van het artikel: Petrus Magazine 2023

Exposium 2023

Op vrijdag 9 juni organiseert het Platform i.s.m. Museum Lunteren een interactief Exposium. Dat is een samenvoeging van een expositie en een symposium. 

De titel is: (W)aardevol Perspectief. 

Bij de expositie van Wiebe van Dingen en Otto de Bruijne over de natuur, wordt stilgestaan bij kunst en zorg voor de schepping. 

Drs. Carla Dik – Faber zal hierover een gesprek leiden. 

Zie voor alle informatie over dit Exposium de speciale pagina: Lees meer >>

Nieuwe plannen

Als platform zijn we inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van een nieuw project. We denken aan een expositie met daaraan gekoppeld een toerustingsdag waar we ingaan op het organiseren van een expositie in een kerk. Tijdens de Inspiratiedag in februari 2022 bleek dat hier veel vraag naar is.
Binnenkort gaan we in gesprek met een mogelijke partner voor dit project. 

Reacties Inspiratiedag

De reacties op de Inspiratiedag waren heel positief en zoals uit het diagram hiernaast blijkt, voldeed deze dag voor ruim 90% van de deelnemers aan de verwachtingen. Ook kregen we deze dag goede tips, waar we zeker mee aan de slag gaan. 

Hier vind je nog meer informatie over de Inspiratiedag en de feedback die we van de deelnemers hebben gekregen.

HomeServicesCall UsContact