Nieuws

Nieuws

Interview

Ons bestuurslid Grady van den Bosch heeft het Platform Kerk & Kunst vertegenwoordigd in een interview over kunst in de kerk, in Petrus Magazine (mei 2023). Ze gaat in op de betekenis die kunst in de kerk kan hebben en over het werken met kunstcommissies van kerken door het Platform. Petrus is het blad van de PKN, met een oplage van ca 200.000.

Lees hier een pdf van het artikel: Petrus Magazine 2023

Exposium 2023

Op vrijdag 9 juni organiseert het Platform i.s.m. Museum Lunteren een interactief Exposium. Dat is een samenvoeging van een expositie en een symposium. 

De titel is: (W)aardevol Perspectief. 

Bij de expositie van Wiebe van Dingen en Otto de Bruijne over de natuur, wordt stilgestaan bij kunst en zorg voor de schepping. 

Drs. Carla Dik – Faber zal hierover een gesprek leiden. 

Zie voor alle informatie over dit Exposium de speciale pagina: Lees meer >>

Nieuwe plannen

Als platform zijn we inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van een nieuw project. We denken aan een expositie met daaraan gekoppeld een toerustingsdag waar we ingaan op het organiseren van een expositie in een kerk. Tijdens de Inspiratiedag in februari 2022 bleek dat hier veel vraag naar is.
Binnenkort gaan we in gesprek met een mogelijke partner voor dit project. 

Reacties Inspiratiedag

De reacties op de Inspiratiedag waren heel positief en zoals uit het diagram hiernaast blijkt, voldeed deze dag voor ruim 90% van de deelnemers aan de verwachtingen. Ook kregen we deze dag goede tips, waar we zeker mee aan de slag gaan. 

Hier vind je nog meer informatie over de Inspiratiedag en de feedback die we van de deelnemers hebben gekregen.

HomeServicesCall UsContact