Online Inspiratie: Kunstwerk van de maand

 

Op deze pagina wordt maandelijks een kunstwerk besproken van kunstenaars die betrokken zijn bij projecten van het Platform Kerk & Kunst. Hieronder ook kunstenaars die hun werk presenteren op de Inspiratiedag. Daarnaast worden kunstwerken uit de kunsthistorie besproken.

 

Maart 2022

Ecce Homo – Aad de Haas

Gekozen en besproken door Joost de Wal

 

Grote kunst is altijd actueel. Aad de Haas (1920-1972) schilderde dit werk in 1960 en noemde het De geweldloze en de geweldenaar. Christus wordt aan het volk getoond door een legerofficier. De naakte, weerloze, kwetsbare mens, overdekt met wonden, wordt door de machthebber vernederd en bespot.

Na de Tweede Wereldoorlog verbeeldt De Haas Pilatus, Herodes en de Romeinen vaak als Duitse officieren en soldaten. Ze figureren in schilderijen en grafiek van kruisigingen, geselingen, bespottingen en andere scènes uit de Passie. De Duitsers zijn in vol ornaat. Ze dragen laarzen en petten of zijn getooid met hun karakteristieke nazihelm. Iedere Nederlander begreep natuurlijk meteen de portee.

Door de eeuwen heen hebben veel kunstenaars bijbelse figuren als tijdgenoten voorgesteld, maar bij De Haas ligt er een ingrijpende persoonlijke ervaring aan ten grondslag. Als jonge, Rotterdamse kunstenaar weigert hij zich in te schrijven bij de (verplichte) Kultuurkamer die door de Duitse bezetter in het leven is geroepen. Dit betekent feitelijk dat het hem verboden is te exposeren. Als hij in 1943 in de Maasstad toch een tentoonstelling houdt, en daar bovendien een persiflage van Hitler, Goebbels en Göring laat zien, wordt hij gearresteerd. De Duitsers verhoren hem veertien dagen en sluiten hem daarna op. Zijn kunst wordt ‘ontaard’ verklaard en in beslag genomen. Pas zes maanden later, in maart 1944, komt hij vrij. Hij duikt onder in Zuid-Limburg en blijft daar wonen tot zijn dood.

Zijn hele leven strijdt De Haas tegen onrecht en brute macht. In 1949 treft hem een nieuw verbod, als de bisschop van Roermond, aangespoord door het Heilig Officie van Rome en na een hetze van voormalige collaborateurs, hem gelast zijn net voltooide, modernistische kruisweg uit de Cunibertuskerk van Wahlwiller (L) te verwijderen. Men noemt de geschilderde figuren ‘monsterachtige larven’. Het publiek hekelt het besluit, maar de Kerk laat zich niet vermurwen. (In 1980 is de kruisweg als beschermd cultureel erfgoed teruggeplaatst.) Dat De Haas zich in zijn wanhoop met Christus identificeert, ligt voor de hand. Dat hij de folteraars van Christus herhaaldelijk (ook) als prelaten heeft afgebeeld, evenzeer.

Ecce homo, zie de mens. Door de rauwe, expressionistische stijl wordt Christus een gerafelde, lijkbleke figuur, getekend door sneeën en builen. De doornenkroon slaat als een loeiende brand uit zijn hoofd.

Wie is Christus? Wat is Christus? Een opgejaagde? Een volk? Een land? ‘Ik maak geen verschil tussen religieus en niet religieus’, heeft De Haas ooit gezegd. ‘De dingen die je in de Bijbel leest zijn de dingen van vandaag. Alle dingen gebeuren tegelijk.’ Het zijn bittere woorden in de wereld van nu.

 

Ik stel vrede aan als wachter

en de gerechtigheid als het gezag.

Van geweld in je land wordt niets meer vernomen,

noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. (Jes. 60:17-18)

 

Dit werk is van 19 februari tot en met 28 augustus 2022 te zien in Museum Het Catharijneconvent, Utrecht, als onderdeel van de tentoonstelling van god los? De onstuimige jaren zestig

De geweldloze en de geweldenaar (1960), olie op doek, 74 x 49,6 cm, coll. Museum van Bommel van Dam, Venlo

 

Joost de Wal is zelfstandig kunsthistoricus en is spreker op onze Inspiratiedag voor kunstcommissies op 24 september 2022

 

........................................

 

Januari 2022:

Ooggetuige - Otto Dix

Uitgekozen en besproken door Rien Wattel

 

Ooggetuige

Ik sloeg het blad van de kalender om en zag dit schilderij: geen steen meer op de andere, verwrongen raamkozijnen, een grote puinhoop. Het was ineens alsof ik naar het journaal keek: bombardementen in Syrië, een bomaanslag in Oekraïne, Israëlische bulldozers die een Palestijns huis in Oost-Jeruzalem verwoesten. Maar meer dan bij het journaal voelde ik hier de pijn, het verdriet en de wanhoop van de bewoners. Kunst kan pijn laten voelen, kan schuren. En onthullen: zó zijn we bezig, op aarde, zó voelt dat.  

Het was op dezelfde dag dat bisschop Tutu uit Zuid-Afrika overleed. Een van zijn uitspraken kwam die dag vaak langs: ‘Als je neutraal bent in situaties van onrechtvaardigheid, heb je de kant van de onderdrukker gekozen.’ Graag en vaak geciteerd, bijvoorbeeld door politici of om het beleggingsbeleid van banken, pensioenfondsen en ook kerken te beoordelen. Toch blijkt het lastiger en minder in praktijk gebracht dan je zou hopen. We kunnen (te) lang neutraal wegkijken.

Otto Dix, de schilder van ‘Huisinterieur in A.’ (Aubérive in de Champagnestreek) maakte bijna de hele Eerste Wereldoorlog aan het front mee: 1915 – 1918. Zijn traumatische ervaringen daar bleven hem tot hoge leeftijd parten spelen. Al in de loopgraven verwerkte hij ze in tekeningen en kleine werken. Maar het werd voor hem steeds heviger. Uiteindelijk gebruikte hij de modernste stijlmiddelen voor zijn bijna abstracte apocalyptische ‘vertellingen op doek’. Neutraal bestaat niet, zeggen ze. Kunst die bij nieuwsfoto’s het gevoel geeft.

Rien Wattel, protestants predikant en tentoonstellingsmaker in Hoofddorp, oud-bestuurslid Platform Kerk en Kunst
‘Hausinneres in A.’: collectie Saarlandmuseum, Saarbrücken

 

..................................

 

November 2021:

Project in Ginnum 1 - Sjaak Verboom

Uitgekozen en besproken door Elisabeth Baron

 

Het is een geënsceneerde foto van het interieur van het kerkje in Ginnum. En het doet mij wat betreft sfeer en kleurgebruik sterk denken aan de 17e eeuwse schilder Pieter Saenredam, die het interieur van gotische kerken schilderde.

Eenzelfde serene sfeer met veel wit en prachtige lichtval zie je ook terug in de foto van Verboom. Het ziet er magisch en intrigerend uit. Om stil van te worden.

Als je beter kijkt zie je witte papiertjes op steeltjes keurig in rijen staan. Op de papiertjes staan namen, alsof ze in de kerkbanken zitten.

Boven de namen dwarrelen bladzijden met teksten die over de hoofden worden uitgestort. Deze bladzijden zijn met touwen in de ruimte gespannen.

Sjaak Verboom heeft voor deze foto in het leegstaande kerkje van Ginnum (Friesland) alle namen geplaatst van de mensen die een eeuw geleden, in het jaar 1917, hier ter kerke gingen. De pagina’s die boven de namen hangen zijn fragmenten uit preken.

Het project is een verbeelding van de scheppende kracht van woorden die spelend met de werkelijkheid de doden tot leven wekken door het noemen van hun namen.

Je ziet ze als het ware weer zitten, oud en jong, arm en rijk, boer en burger, tezamen in dit kleine kerkje en luisterend naar de Godswoorden die over hun heen worden uitgesproken, terwijl het licht van God van buitenaf komend over hen heen strijkt.

En ik mag hiernaar kijkend stilletjes de religieuze sfeer proeven.

Foto van het interieur van het kerkje in Ginnum, Friesland

 

........................................

 

September 2021:

God, mijn moeder 5 - Marleen B. Berg

Uitgekozen en beschreven door Jolien van der Velde - van Braak

 

Dit werk, deel van een serie, van Marleen B. Berg spreekt mij aan omdat het een andere invalshoek geeft over wie God is dan vaak wordt weergeven. Kenmerken als vruchtbaarheid en het vuur van de Geest koppelt Marleen aan water en vuur: oerkrachten die ze verbindt aan God als moeder. Ik herken haar opmerking dat God als man te beperkend is en vind deze serie verlichtend. Niet alleen omdat het zoekt naar de verschillende kanten van God, mijn moeder, maar ook omdat God voor mij als vrouw zo dichterbij komt. Het helpt me om me meer met God te identificeren en om vervolgens met wie ik ben beeld van God te zijn. In God, mijn moeder 5 zie ik die vrouwelijke eigenschappen als zachtheid en zelfverzekerdheid, kracht en lichtheid, een troostende aanwezigheid zonder zichzelf te vergeten.

Digitaal fotobeeld, gemaakt in Photoshop van foto’s door Marleen gemaakt. Elk beeld bestaat uit meerdere foto’s die digitaal door elkaar heen zijn gewerkt. Zie voor de hele serie: https://www.mbberg.com/serie-god-mijn-moeder

 

 

..................................................

 

(In de maanden juli en augustus plaatsten we geen nieuw kunstwerk)

 

..................................................

 

Juni 2021:

Opstanding - Marc de Klijn

Uitgekozen en beschreven door Leen La Rivière

 

Hoe komt het schilderij OPSTANDING in mijn kerk (de Pelgrimsvaderskerk te Delfshaven,Rotterdam) terecht? Daar zit een heel verhaal aan vast…  Het begon in 1989. Ik was als consultant en kenner van de huidige cultuur gevraagd om een groepje predikanten bij te spijkeren. Dat werd een interessante middag. Eén van die predikanten beklaagde zich dat de Opstanding van Jezus zo moeilijk uit te leggen viel. Ik betoogde dat dit wel degelijk in eigentijdse cultuur idiomen over te dragen was. Het resultaat was dat jaar The Passion van de Engelse singer-songwriter Adrian Snell en uitgevoerd als groot modern muziektheater spektakel met acteurs, zangers, dansers, band en klein orkest, etc. (Die CD is nog steeds de moeite waard). En aan kunstschilder Marc de Klijn werd  in dat jaar de opdracht gegeven om de Opstanding in een eigentijds idioom te schilderen. (En dat is het werk dat in de kerk hangt).  Onze voormalige dominee Hans van Dolder was eens te gast in ons Continental Art Centre, waar de Opstanding hing. En hij vroeg of in de tijd rond Pasen dat schilderij niet in de kerk kon hangen als een moderne ‘verkondiging’. Aldus geschiedde. En sinds die tijd hangt het schilderij in de kerk. En het blijkt heel missionair te werken. Ik kom regelmatig in het land mensen tegen, die als toerist onze kerk bezoeken en als ze horen dat de Pelgrimsbaderskerk mijn thuiskerk is, gaan ze gelijk praten over dat bijzondere schilderij… Het maakt onze kerk een  beetje missionair…

In een lijstje ernaast hangt de betekenis: Het ONDERSTE deel van het schilderij is horizontaal gericht, het is aards en is dus in ‘aarde’ kleuren weergegeven. Men kan in de strakke vormen het graf ontdekken, waaruit Jezus is opgestaan. In dit horizontale is eigenlijk geen ‘leven’.

Daar tegenover staan de verticale vormen van het BOVENSTE deel van het schilderij. Hier is licht en kleur en leven, welke begint met de ronde bloesemvorm in het centrum. Deze volmaakte ronde vorm maakt zich los van de aarde, breekt uit het horizontale en brengt leven voort, zichtbaar in groene vegetatie, maar ook in aanduidingen van huizen, woongemeenschappen. Door deze doorbraak verandert het landschap in een heldere groei-beweging, welke in verbinding staat met de Schepper van hemel en aarde. Het vertikale gaat haast dansen met kleur en beweging.

Als je enige tijd in alle rust voor dit schilderij staat en op je in laat werken, dan ervaar je een diepe , feestelijke wedergeboorte (als je een gevoel voor echte kunst hebt).

Marc de Klijn, geboren 1939 studeerde schilderkunst in Basel, Tilburg en Amsterdam. Studeerde af ook als leraar beeldende kunst. Gaf 18 jaar les aan de christelijke hogeschool voor de kunsten te Kampen. Sinds 1976 zelfstandig werkend kunstenaar, actief met acryl, aquarel en gemengde technieken. Maakt tegenwoordig veelal thematisch werk in een seriematig proces, soms in opdracht van particulieren of kerken. Exposities waren op vele plaatsen. Werk ook als bijzondere opdracht voor de NCRV, kerken, uitgevers, particulieren en hogescholen. Was diverse keren gastdocent op het jaarlijkse Chriristian Artists Seminar (www.christianartists.org)

Marc de Klijn is een Messiasbelijdende Jood (hij woont en werkt nu in Israel). In dit schilderij heeft hij getracht om op een nieuwe, abstracte wijze uit te drukken wat de opstanding van Jezus Christus voor hem als kunstenaar persoonlijk betekent.

Dit kostbare museale werk is geschilderd met acryl op papier en dat geplakt op hout. Formaat 180 cm X 190 cm. Ingelijst en voorzien van een beschermde plaat kunstglas. Het werk is ter beschikking gesteld door Christian Artists. Op 24 december 2018 passeerde de notariële akte, waarmee dit schilderij eigendom is geworden van de Pelgrimsvaderskerk, zodat nog hopelijk vele generaties er van kunnen genieten

Leen La Rivière leen@continentalart.org

 

....................................................

 

Mei 2021:

Rustplaats in de Bovenzaal - Marijke Snoek

Uitgekozen en beschreven door Grady van den Bosch

 

Gewoonlijk ben ik vooral gecharmeerd van abstracte en conceptuele kunst. Maar voor het kunstwerk van de maand mei heb ik een figuratief schilderij uitgekozen. Dit werk van Marijke Snoek is grotendeels geschilderd in de bovenkamer van de Broederkerk in Kampen. O.a. vanwege de mooie lichtval.

Ogenschijnlijk is het een vrij willekeurig stilleven met een man met een koffer. Zonder de diepere betekenis is het al een prachtig spel van vorm, kleur en vooral licht en schaduw. En van het ritme van vensterglazen en de stoelen. En dan die mysterieuze man.

Maar dan kijken we wat beter. De stoel rechts is van goud en er staat INRI op. Dit is een directe verwijzing naar Jezus. Om de tafel staan 12 stoelen. Dit werk neemt ons mee naar het Laatste Avondmaal. We zien het vaatwerk op de tafel. Staat alles klaar om te beginnen? Of is iedereen net vertrokken?

De mysterieuze man heeft een koffer. Ik denk aan alle mensen die Jezus uitnodigt aan de maaltijd van de Heer. Je gaat er niet met lege handen weg. Je krijgt leeftocht mee: brood en wijn en een eeuwig leven met Christus. Bij de tafel van Christus ga je niet onopgemerkt voorbij. Je mag aanschuiven, deelnemen. De titel zegt het al: het is een rustplaats. Misschien is de wat achteruitgeschoven stoel wel een uitnodiging om te gaan zitten. Neemt eet en drink dit tot mijn gedachtenis. Jij ook.

Ca 130 x 210, olieverf op doek, 2018

 

....................................................................

 

April 2021:

Crucifixion - Wiebe van Dingen

Uitgekozen en beschreven door Roel Ottow

 

Alle eerste herinneringen zijn indrukwekkend, de eerste lente, de eerste zoen, het eerste kunstwerk, de eerste tentoonstelling vanuit Christian Artists Beeldende Kunst waar ik actief bij betrokken was.

Daar was dit kunstwerk van Wiebe van Dingen bij: een stuk verroest plaatijzer met daarop een ranke, sierlijke tak in de vorm van een kruis...

Het blijft in mijn geheugen gegrift.

Met gevonden, weggeworpen materialen is er zo intens Goede Vrijdag verbeeld.

Tegen de verroeste werkelijkheid, deze wereld die we er als mensen zo vaak niet mooier op maken, komt God met Zijn Oplossing, Christus aan het kruis.

Het herinnert me ook altijd aan wat ik in een preek hoorde, dat christenen in de Arabische wereld elkaar kunnen bemoedigen met “but only God can make a tree....”

Alleen God kan het kruis bedacht hebben...