Over ons

De deelnemende organisaties, theologen en kunstenaars van het Platform Kerk en Kunst, vertegenwoordigen een breed scala aan kleine en grote kerkelijke initiatieven en kunstenaars om kunst (opnieuw) te introduceren in de christelijke gemeenschap. Wij zijn een soort federatie. Wij willen van elkaar leren, met elkaar delen, elkaar versterken en 'kruisbestuiving' bevorderen.

Het Platform organiseerde tot nu toe 4 symposia (2013: "Zonder beelden sprak Hij niet...", 2015: "Helend en Meedelend", 2017: "Schuren & Scheppen. Ontregelende kunst in de kerk") en "Zachte Krachten", 2019 en een expositie (2016: "(N)ergens Thuis", in de Grote Kerk in Zwolle, verschillende andere kerken in Zwolle en de VIAA Hogeschool). In 2018 werd de expositie "Van Letter tot Leven" georganiseerd, in de Wilhelminakerk in Dordrecht en in 2019 de expositie "Zachte Krachten" in de St. Joriskerk in Amersfoort.

 

 

Het Platform wordt bestuurd door een werkgroep die bestaat uit:

 

Elisabeth Baron

Elisabeth Baron heeft kunstgeschiedenis, richting moderne kunst, gestudeerd en is autodidact beeldend kunstenaar en creatief coach. Haar werk is divers: schilderijen en tekeningen, maar ook beelden van afvalmateriaal, keramiek of brons. Door kunst te maken en daar over te vertellen wil ze graag anderen inspireren. Verder is ze mede-organisator en begeleider van  creatieve stilte retraites in klooster Nieuw Sion bij Diepenveen, waar ze vooral God aan het werk ziet en mensen worden geheeld in de kern van hun ziel. Ook als mede-eigenaar van een organisatie geeft ze trainingen aan bedrijven, waarbij creativiteit en creatief denken een grote rol spelen. Daarbij motiveert ze teams in een veranderingsproces om zich aan te passen aan een nieuwe situatie vanuit eigenheid en eigenaarschap. Ze wil hoop brengen in een wereld vol wanhoop, verhalen vertellen van geloof, hoop en liefde door kunst. Bij alle verschillende activiteiten put ze kracht, moed en doorzettingsvermogen uit haar geloof in en vertrouwen op God. www.eb-artwork.nl

 

Grady van den Bosch

Grady van den Bosch is kunsteducator (master of education in arts), muziekeducator en kunstenaar bij STUDIO GRADY Art & Arteducation. Zij is zeer geinteresseerd in de relatie kunst en geloof/kerk en maakt zelf ook veelal religieus werk. Zij was verschillende jaren coördinator van de commissie Kunst in de Kerk van de Oosterlichtkerk in Huizen en de Interkerkelijke werkgroep Kunst in de Kerk in Huizen. Zij is actief in de werkgroep ArsProDeo en als redacteur bij de kunstwebsite ArtWay. www.gradyvandenbosch.nl 

 

 

 

 

 

Frans Brouwer

Financiele Professional, onze penningmeester. Meer info volgt later.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaas Holwerda

Klaas Holwerda is als predikant verbonden aan de Nassaukerk in Amsterdam. Hij ontwikkelt daar onder meer kunstvespers waarin beeldende kunst, muziek, poëzie, dans en bijbel een dialoog met elkaar aangaan in de verstilde sfeer van een vesper. Daarnaast was hij lid van de redactie van het in 2013 verschenen Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk. Ook is hij werkzaam als pastoraal supervisor. 

 

 

 

 

 

 

Elly Kamphuis

Communicatiemedewerker bij het Nederlands Dagblad. Meer info volgt later.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leen la Rivière

Leen La Rivière is een dikke 50 jaar actief in de kunsten. Grondlegger van o.a. Continental Sound, Christian Artists, CNV-Kunsten. Auteur van 28 boeken over geloof, jeugd, de kunsten. Gelooft heilig in de noodzaak om de kunsten en kerken te verbinden tot nieuwe vindplaatsen van cultuur. 

 

 

 

 

 

 

 

Roel Ottow

Roel Ottow, ontwerper/illustrator/kunstenaar. Vanuit de door Nederland reizende tentoonstelling "Jezus Verbeeld" betrokken geraakt bij ExpoChArt, Expositions Christian Art, en van daaruit bij het Platform Kerk en Kunst. Is naast zijn praktijk als ontwerper/illustrator als kunstenaar betrokken bij Galerie H10a in Apeldoorn. Heeft o.a. gewerkt voor Agape (toen: Instituut voor Evangelisatie) en in Kenia voor Wycliffe Bijbelvertalers. www.ottow.nl 

 

 

 

 

 

 

Jolien van der Velde - van Braak

Jolien van der Velde-van Braak heeft kunstgeschiedenis en theologie gestudeerd. Tijdens haar onderzoeksmaster theologie richtte zij zich op hedendaagse beeldende kunst en (postmoderne) theologie. In het kader daarvan studeerde ze een semester aan het Institute for Theology, Imagination and the Arts in St. Andrews, Schotland. Ze is geïnteresseerd in de wisselwerking tussen kunst en geloof, zoals de manier waarop kunst inzicht kan geven in geloofskwesties, hoe God (her)ontdekt kan worden in kunst en hoe kunst op een waardevolle en inspirerende manier gebruikt kan worden in de praktijk van geloof en kerk. 

 

 

 

 

 

 

 

Comité van Aanbeveling:

 

Ds. Rien Wattel

Ds. Teun Kruijswijk Jansen

Anikó Ouweneel - Kunsthistorica en curator

Henk Pietersma - Kunstenaar

Willem Zijlstra - Kunstenaar, Kunstdocent, voorzitter Arsprodeo

Carla Veldhuis - Theatermaakster

Bram Rebergen - Directeur YFC, ex-directeur Flevo Festival

Ds. Alfred C. Bronswijk - Publicist van o.a. "Symbolen en Christendom"

Ruth Peetoom - Uitgever Friesch Dagblad en Het Goede Leven

Jan Wolsheimer - directeur Missie Nederland (fusie van EA en EZA)

Prof. Dr. Wessel Stoker - Godsdienstfilosoof en estheticus

Wordt vervolgd