Over ons

De deelnemende organisaties, theologen en kunstenaars van het Platform Kerk en Kunst, vertegenwoordigen een breed scala aan kleine en grote kerkelijke initiatieven en kunstenaars om kunst (opnieuw) te introduceren in de christelijke gemeenschap. Wij zijn een soort federatie. Wij willen van elkaar leren, met elkaar delen, elkaar versterken en 'kruisbestuiving' bevorderen.

Het Platform organiseerde tot nu toe 3 symposia (2013: "Zonder beelden sprak Hij niet...", 2015: "Helend en Meedelend", 2017: "Schuren & Scheppen. Ontregelende kunst in de kerk") en een expositie (2016: "(N)ergens Thuis", in de Grote Kerk in Zwolle, verschillende andere kerken in Zwolle en de VIAA Hogeschool). In 2018 wordt de expositie "Van Letter tot Leven" georganiseerd, in de Wilhelminakerk in Dordrecht.

 

 

Het Platform wordt bestuurd door een werkgroep die bestaat uit:

Grady van den Bosch

Grady van den Bosch is kunsteducator (master of education in arts), freelance docent muziek en kunstenaar bij STUDIO GRADY Art & Arteducation. Zij is zeer geinteresseerd in de relatie kunst en geloof/kerk en maakt zelf ook veelal religieus werk. Zij is coördinator van de commissie Kunst in de Kerk van de Oosterlichtkerk in Huizen en actief in de werkgroep ArsProDeo. www.gradyvandenbosch.nl 

Ton Broeckx

Als voormalig marketingman voelt Ton zich sterk betrokken bij het meedenken/organiseren van evenementen ter realisatie van de doelstelling van het Platform Kerk en Kunst. Daarnaast helpen ontmoetingen met de betrokken mensen zijn geloofsbeleving in Christus te verlevendigen en te versterken. Ton is actief in de commissie Kunst & Geloof van de Vredeskerk in Oosterhout.

Andries Fidder

Andries Fidder is werkzaam als Geestelijk verzorger bij Sensire in Doetinchem. Hij is naast zijn pastorale werk ook kunstenaar en lid van het Waq te Warnsveld. Een organisatie die kunstenaars van verschillende disciplines een platform biedt om elkaar te ontmoeten, nieuwe contacten op te bouwen en initiatieven te ontwikkelen. In zijn kunstenaars werk ligt ook de verbinding met zijn werk als theoloog. De relatie tussen mensen is een terugkerend thema. Dat kan zichtbaar worden in abstracte en meer figuratieve stijl. Zijn schilderijen en beelden zijn een uitvloeisel van zijn zoektocht naar verwondering. Hij heeft vanuit zijn werk en studie als theoloog een bijzondere belangstelling voor de relatie kunst, geloof, kerk en cultuur. www.afidderart.weebly.com  afidder@kpnmail.nl 

Klaas Holwerda

Klaas Holwerda is als predikant verbonden aan de Nassaukerk in Amsterdam. Hij ontwikkelt daar onder meer kunstvespers waarin beeldende kunst, muziek, poëzie, dans en bijbel een dialoog met elkaar aangaan in de verstilde sfeer van een vesper. Daarnaast was hij lid van de redactie van het in 2013 verschenen Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk. Ook is hij werkzaam als pastoraal supervisor. 

Leen la Rivière

Leen La Rivière is een dikke 50 jaar actief in de kunsten. Grondlegger van o.a. Continental Sound, Christian Artists, CNV-Kunsten. Auteur van 28 boeken over geloof, jeugd, de kunsten. Gelooft heilig in de noodzaak om de kunsten en kerken te verbinden tot nieuwe vindplaatsen van cultuur. 

Roel Ottow

Roel Ottow, ontwerper/illustrator/kunstenaar. Vanuit de door Nederland reizende tentoonstelling "Jezus Verbeeld" betrokken geraakt bij ExpoChArt, Expositions Christian Art, en van daaruit bij het Platform Kerk en Kunst. Is naast zijn praktijk als ontwerper/illustrator als kunstenaar betrokken bij Galerie H10a in Apeldoorn. Heeft o.a. gewerkt voor Agape (toen: Instituut voor Evangelisatie) en in Kenia voor Wycliffe Bijbelvertalers. www.ottow.nl 

Wilma Wagenaar

Wilma Wagenaar is eerstegraads docent beeldende vorming en sinds 1986 actief op het vlak van Geloof en Kunst, als spreker, schrijver en vrij kunstenaar. Zij organiseert en begeleidt sinds 10 jaar Schilderretraites in Benedictijner Abdijen. www.KunstwerkMaatwerk.nl www.schilderretraite.nl 

Willem Oomkes

Willem Oomkes is emeritus predikant binnen de PKN, maar is nadat hij predikant was geworden al snel overgestapt naar de financiële wereld. De laatste jaren voor zijn pensioen was hij hoofd financiële zaken van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi. Daarnaast werkt hij nog steeds als belastingadviseur en verzorgt de boekhouding van de Wereldwinkel en de Voedselbank in zijn woonplaats Dronten. Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor de financiën.


Jolien van Braak

Theologe en Kunsthistorica. Meer info volgt later.


Elly Kamphuis

Communicatiemedewerker bij het Nederlands Dagblad. Meer info volgt later.