Samen Online Kunst Kijken

 

Visual Thinking Strategies

 

Doe je mee? 

In juni gingen we met een kleine groep samen online kunst bekijken en bespreken. 

Als Platform Kerk & Kunst wilden we je hiermee inspireren en ondersteunen om met gemeenteleden kunst te bekijken en te bespreken. Veel kerken hebben vaste kunst in hun gebouw of organiseren exposities. En vaak ligt er de vraag hoe de gemeenteleden daar meer bij te betrekken. Platform Kerk & Kunst reikt hiervoor een tool aan.

 

We gingen kunst kijken en bespreken met de methode "Visual Thinking Strategies", ook wel kortweg VTS genoemd.

 

Dit is een kunstkijk-methode die in Amerika in een groot museum is ontwikkeld. Het bleek dat wat de museumrondleiders vertelden over de kunst niet bleef hangen bij bezoekers en schoolklassen. Met VTS heeft iedereen zijn of haar eigen inbreng. Samen zie je meer. Samen leer je meer en beleef je meer. Bij VTS bespreek je kunst a.d.h.v. 3 vragen.

 

Op de website van VTS Nederland staat het als volgt beschreven:

Visual Thinking Strategies (VTS) is een beproefde leermethode, gefundeerd in wetenschappelijk onderzoek. De aanpak leert mensen open en zonder oordeel waarnemen, onderzoeken, luisteren naar en voortbouwen op elkaar door naar kunstwerken te kijken.

De aanpak nodigt uit tot een onderzoekende houding en actieve deelname. VTS biedt een veilige omgeving om nieuwe zienswijzen te ontwikkelen en te verkennen. Mensen worden zich bewust van hun eigen denkpatronen en die van anderen, en leren dat verschillen bestaan en verrijkend zijn. Deelnemers maken een persoonlijke verbinding met de kunstwerken.

 

Foto: website van VTS Nederland

 

VTS is een mooie basistool om je mee te verdiepen in wat er gebeurt in een kunstwerk. Je kunt het bijvoorbeeld heel goed inbedden in een gespreksavond over je geloof, in relatie met de kunst. En je kunt het samen laten gaan met een gesprek over de betekenis van de kunst. Of het koppelen aan een workshop waarbij mensen kunst maken n.a.v. het besproken kunstwerk. VTS nodigt je uit om de tool voor je eigen doeleinden in te zetten.

 

Grady van den Bosch leidde het online VTS-gesprek. Zij is kunsteducator en heeft ervaring met VTS-gesprekken. Het is een beproefd recept in musea, op scholen en andere omgevingen. 

We bespraken 1 kunstwerk en naderhand was er ruimte om met elkaar de ervaringen te bespreken en vragen te stellen. We deden dit via Zoom. 

 

Het kunstwerk:

We bespraken het kunstwerk van Maron Hilverda:
"Did I dream this belief or did I belief this dream?"

Dit wat mysterieuze werk bleek vele lagen en details te hebben, die zelfs na een intensief VTS-gesprek nog niet allemaal boven water kwamen, laat staan werden doorgrond. Het riep vooral vragen op. 

Het was een mooi voorbeeld van hoe je samen in gesprek kunt gaan over een kunstwerk dat niet meteen zijn geheimen prijsgeeft. Dit kan ook in de kerk. Het kan leiden tot verdieping en verbinding.

 

Reacties van deelnemers: 

"Je raakt heel vertrouwd met het kunstwerk"
"Samen zie je veel meer dan ik alleen zou hebben gezien"
"Hoe kun je dit inbedden in bijvoorbeeld een gemeenteavond en het religieuze gesprek?"

"Ik heb nu de behoefte om nog meer over de betekenis van het werk te praten"