Symposium 2017

 "Schuren en Scheppen. Ontregelende kunst in de kerk"

 

Lezingen - Workshops - Expositie - Ontmoeting 

 

Meldt u hier aan. (De link staat ook onder het programma boven de deelnamekosten)

Op zaterdag 4 november 2017 organiseert het Platform Kerk & Kunst het symposium "Schuren en Scheppen. Ontregelende kunst in de kerk". Het is het derde symposium in een serie van drie. De eerdere symposia waren: "Zonder beelden sprak hij niet..." en "Helend en Meedelend". Het symposium vindt plaats in de fraaie, 14e eeuwse Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2 in Culemborg. Gelegen in het midden van het land.

 

THEMA:

In een serie van drie symposia verkent het Platform Kerk & Kunst de rol die kunst kan spelen in de kerk en bij de geloofsbeleving. In het eerste symposium werd het thema geïntroduceerd met een meer algemene benadering, het vaststellen van het feit dat ook kunst niet ongebruikelijk is in kerk en geloof, in verleden en heden. Bij het tweede symposium werd gekeken hoe het beeld informatief kan zijn bij de geloofsbeleving en ook op welke manier het "helend" kan zijn. In het derde symposium, dat mede wordt georganiseerd door Forum C en het Nederlands Dagblad, wordt gekeken naar de waarde van kunst die "prikkelend" is in kerk en geloofsbeleving. Kunstenaars maken soms werk dat je van je stuk brengt, bijvoorbeeld om je eens op een andere manier naar iets te laten kijken, en je te laten nadenken. Wat is die kunst, welke waarde kan dergelijke kunst hebben in de kerk en bij de geloofsbeleving en wat zijn voorbeelden van deze kunst? De musea staan er vol mee, hoe kan de kerk kunst met een dergelijke impact waardevol maken voor zichzelf? We verkennen het thema d.m.v. drie presentaties, workshops, gesprekken, een expositie en ontmoeting.

 

PROGRAMMA: 

Ochtendprogramma:

. Dr. Onno Zijlstra, filosoof en kunstfilosofiedocent bij ArtEz Hogeschool voor de Kunsten en aan de PThU. Over: "Het lelijke dat weerzin wekt. Kant, Hegel en Kierkegaard over kunst, de burger en de christen". 
. Drs. Guus van den Hout, directeur Guus van den Hout Art & Advice, voormalig directeur van Museum Catharijneconvent en curator van de 1e Biënnale van de Heilige Driehoek 2017. Over: "Hedendaagse kunst hoort in de kerk".
. Dr. Geertje de Vries. Predikant. Gepromoveerd op de religieuze opvoeding aan de hand van kunst. Over: "Wrijving geeft glans. Schurende en ontregelende kunst in processen van geloofscommunicatie"

Ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam zal n.a.v. de presentaties met de sprekers en het publiek in gesprek gaan. 

 

Middagprogramma:

Workshops: 
Dr. Geertje de Vries, het kunstgesprek in de praktijk. Marijke Bolt, beeldend kunstenaar, met een praktische, "prikkelende workshop" over persoonlijke "brandende kwesties" in de kerk. Wilma Wagenaar, beeldend kunstenaar, met een meditatieve workshop van tekstvisualisatie bij het thema Schuren en Scheppen. Willem Zijlstra, beeldend kunstenaar en kunstdocent, met een workshop rondom zijn project en film "Agnus Deï"

Gesprek:
Prof. Dr. Eep Talstra (emeritus hoogleraar bijbelwetenschap aan de VU) en kunstenaar Willem Zijlstra gaan met elkaar en het publiek in gesprek over het thema "Onttovering? Over kerk en kunst". Het gesprek wordt georganiseerd in samenwerking met Forum C en het Nederlands Dagblad.

 

Expositie & Speeddaten

Gedurende de dag is er een expositie van deelnemende kunstenaars met werk dat aansluit bij het symposiumthema. (Zie hiervoor het item: Symposium 2017, informatie voor kunstenaars)

Parallel aan de workshops is er een speeddate mogelijk tussen de kunstenaars en belangstellenden. Er kan dan dieper op de kunst worden ingaan en bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt voor een expositie. Kunstenaars geven op een formulier aan op welk moment zij beschikbaar zijn voor nadere kennismaking. Het kan bijvoorbeeld zijn dat zij zelf ook aan een van de workshops willen deelnemen. Belangstellenden kunnen op het formulier aangeven dat zij graag nader willen kennismaken met de betreffende kunstenaar.

 

 

In tijden uitgedrukt ziet het programma er als volgt uit:

 

10.00 inloop met koffie

10.30 inleiding en welkom
10.40 spreker Dr. Onno Zijlstra
11.05 spreker Drs. Guus van den Hout
11.25 koffiepauze
11.40 spreker Dr. Geertje de Vries
12.00 Ds. Klaas Howerda gaat met sprekers en publiek in gesprek over het gehoorde en gesprokene

12.20 lunch + gelegenheid de expositie te bekijken en in te schrijven voor de speeddate
13.10 – 13.55 eerste ronde workshops met Willem Zijlstra, Wilma Wagenaar, Marijke Bolt, Geertje de Vries + speeddate met kunstenaars (steeds 15 minuten)
14.00 – 14.45 tweede ronde workshops + speeddate met kunstenaars (steeds 15 minuten)
15.45 – 15.05 koffiepauze
15.05 – 16.15 Forum C + Nederlands Dagblad: gesprek Willem Zijlstra, Prof. Dr. Eep Talstra en publiek
16.15 sluiting symposium

 

Info: info@platformkerkenkunst.nl 

Meldt u hier aan.

Deelnamekosten: € 29,50 (inclusief lunch),
abonnees van het Nederlands Dagblad € 24,50 (€ 5,- korting)

Bankrekeningnummer: NL 66 INGB 0007312535 o.v.v. Symposium 2017

Na betaling ontvang je een bevestiging van inschrijving. Dit neem je mee als toegangsbewijs.

 

Het symposium wordt georganiseerd door de Stichting Platform Kerk & Kunst: Roel Ottow, Wilma Wagenaar, Andries Fidder, Leen La Riviere, Klaas Holwerda, Ton Broeckx, Grady van den Bosch, Willem Oomkes. Forum C: Cors Visser, Gonda Bus. Nederlands Dagblad: Philip Veldhuizen