Visie

Het Platform Kerk en Kunst is bedoeld als wegwijzer voor zowel kerken als kunstenaars. Het platform is een bundeling van bestaande initiatieven geïnspireerd door de joods-christelijke traditie in een onafhankelijk overkoepelend oecumenisch platform. Wij willen van elkaar leren, met elkaar delen en elkaar versterken om ‘kruisbestuiving’ te bevorderen. De gezamenlijke organisaties hopen op deze manier bekendheid en duidelijkheid te genereren naar kerken en gemeentes toe, maar ook naar musea, de wetenschap en fondsen.

Het platform wil dienend zijn voor ieder die geïnteresseerd is in kerk en kunst. In Nederland en wereldwijd zijn er veel kunstenaars, zowel professioneel als amateur, die bewogen en bevlogen in hun werk hun zoektocht tot uitdrukking brengen naar de boodschap van de Bijbel, het geloof in Christus en de kracht en originaliteit van zijn levensstijl. Wij hebben gemerkt dat er op dit moment zowel bij kerken als bij kunstenaars een grote behoefte bestaat om zich door elkaar te laten inspireren, bijvoorbeeld door het exposeren van eigentijdse kunstwerken in kerken.

Op deze website zijn een aantal organisaties die met kerk en christelijke beeldende kunst te maken hebben op een rijtje gezet. Zo kunnen kerken, organisaties en kunstenaars elkaar makkelijker vinden. Heeft bijvoorbeeld een kerk de vraag ‘welke kunstenaar heeft werk dat met Pasen geschikt is’ of heeft een kunstenaar de vraag ‘welke kerk zou mijn werk kunnen exposeren’, de antwoorden daarop zijn op deze site eenvoudig te vinden.

Niet vermelde organisaties op het terrein van kerk en kunst die zich hierin herkennen, kunnen zich aansluiten door zich aan te melden via ons contactformulier.

Kunstenaars die geïnteresseerd zijn om hun werk via onze website aan te bieden kunnen zich aanmelden via een van de deelnemende organisaties, die binnen hun eigen doelstellingen verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van het aangeboden werk. Wij zijn altijd op zoek naar bestaande initiatieven om het overzicht zo breed en volledig mogelijk te maken!