Doel en Visie

Doel en Visie

Inleiding

De deelnemende organisaties, theologen en kunstenaars van het Platform Kerk en Kunst, vertegenwoordigen een breed scala aan kleine en grote kerkelijke initiatieven en kunstenaars om kunst (opnieuw) te introduceren in de christelijke gemeenschap. Wij zijn een soort federatie. Wij willen van elkaar leren, met elkaar delen, elkaar versterken en ‘kruisbestuiving’ bevorderen.

Het Platform organiseerde tot nu toe 4 symposia (2013: “Zonder beelden sprak Hij niet…”, 2015: “Helend en Meedelend”, 2017: “Schuren & Scheppen. Ontregelende kunst in de kerk”) en “Zachte Krachten”, 2019 en een expositie (2016: “(N)ergens Thuis”, in de Grote Kerk in Zwolle, verschillende andere kerken in Zwolle en de VIAA Hogeschool). In 2018 werd de expositie “Van Letter tot Leven” georganiseerd, in de Wilhelminakerk in Dordrecht en in 2019 de expositie “Zachte Krachten” in de St. Joriskerk in Amersfoort. In 2022 organiseerden we onze eerste Inspiratiedag voor Kunstcommissies van Kerken, een interactieve dag.

Doelstelling

In ontwikkeling.

Visie

In ontwikkeling.

HomeServicesCall UsContact