Expositie 2018: Van Letter tot Leven

 

In het najaar van 2018, van 26 oktober t/m 24 november, organiseert het Platform Kunst & Kerk een expositie rond het thema
"Van Letter tot Leven".

Locatie is de Wilhelminakerk in Dordrecht.

Het thema is geïnspireerd op 400 jaar Synode van
Dordrecht, toen de Statenbijbel voor het eerst werd uitgebracht. Deze "Letter" komt tot "Leven" in geloof en cultuur. 

 

 

We nodigen kunstenaars van harte uit om deel te nemen aan deze expositie.

Alle informatie voor deelname vind tref je achter deze link aan

 

 

 

 

 

 

Wil je meteen inschrijven voor de Expo2018? Dan kun je gelijk naar het formulier!

 

 

 

 

 

Stichting Platform Kerk & Kunst is erkend als Culturele ANBI
(lees meer op de pagina Officiele Gegevens)

 

 

 

"Kunst en religie - deze twee verheven uitingswijzen van de mens tekenen onvermoeibaar protest aan tegen het roest en kopergroen van het dagelijks leven, dat door te veel vertrouwdheid en traagheid des harten het eeuwige wonder van de schepping banaliseert." -Pinchas Lapide-