Stellingen

Stellingen

Op deze pagina plaatsen we een aantal stellingen over kunst in de kerk.

Deze zijn bedoeld om je te inspireren om een aspect van kunst in de kerk van meerdere kanten te bekijken. 

Ook de stellingen (met reacties) van de Inspiratiedag van 2022 zijn hier geplaatst.

Stellingen Inspiratiedag

Tijdens de Inspiratiedag in 2022 voor kunstcommissies van kerken, gingen de deelnemers in groepjes met elkaar in gesprek over deze 5 stellingen.
Op deze pagina vind je hun reacties.
Deze reacties zijn heel divers en kunnen daardoor ondersteunend zijn voor eigen activiteiten.  

In kunst ontmoet je God

 • Wij zijn naar Zijn beeld geschapen. We hebben een creatieve Schepper.
 • Kunst laat een licht schijnen over het mysterie
 • Misschien ontmoet je in kunst meer jezelf
 • Kunst biedt de mogelijkheid om God te ontmoeten in een veelkleurigheid (natuur, mensen, kerken, ruimtes)
 • Kunst kan niet zonder God > Inspiratie
 • Ja, mits de kunst zelf getuigt van God
 • God wil ik ontmoeten in de ander, wat de ander maakt of doet
 • Het is interactie tussen kunst en de kijker

Eredienst kan niet zonder kunst

 • Liturgie is kunst
 • Relatie tussen kunstenaar & kijker plus eventuele uitleg
 • Als kunst schuurt, doe daar dan wat mee in de liturgie, of daarna/voor
 • Onze inspiratie wordt gevoed door diverse vormen van kunst, met als basis de Bijbelse verhalen
 • Kijker & Luisteraar
 • Kunst versterkt: alle zintuigen aanspreken. Hier in de eredienst ruimte voor
 • Sommige vormen stuiten op verzet en weerstand. Blijven de mensen daardoor binnen de kerk? In gesprek gaan.
 • Geen plaatje bij praatje. Hoe?
 • Aandacht voor kunst. Volledig in brede zin kunstvormen.
 • Emotie, gevoel raakt
 • Kan eredienst zonder kunst?
 • Kunst heeft de kerk nodig, kerk heeft de kunst nodig:
 • Kunst brengt de liturgie tot leven: participatie
 • Eredienst is de verheerlijking van God, dat kan met alle kunstvormen

Kunst laat zien wat onzegbaar is in het geloof

 • Door beelden worden nieuwe woorden gevonden.
 • Kunst duidt op een andere orde.
 • Woorden beperken.
 • Beeldtaal is ook taal!
 • Wat er in je hart leeft, komt er via je handen uit, maar weet het nog niet met je hoofd.
 • Cirkelen om een geheim.
 • Voertuig van de Geest.
 • Als woorden genoeg communiceerden was kunst niet nodig.
 • Het wordt kunst omdat het een diepere dimensie aanraakt.
 • Kunst maakt nieuwe woorden

Samen kunst maken schept verbinding

 • Weken later zie je nog wat je samen gedaan hebt
 • Je komt in gesprek met elkaar,
  zowel met de kunstenaars als met de bezoekers
  • Jong en Oud
  • Ook zonder woorden
  • Je ziet de ander en ook jezelf
 • Interactie
 • Elkaars talenten zien
  •  Zelfvertrouwen
 • Kijken is kunst, kunst is kijken
 • Verbinding maken met God
 • Emotie
 • Jezelf blootgeven. Geen perfectie!
 • Kwetsbaarheid. Acceptatie van elkaars werk
 • Met mensen binnen en buiten de kerk
 • Roept gesprekken op
 • Iedereen kan meedoen, kan iets
 • Samen lied schilderen werkt verdiepend
 • Creatief worden met elkaar
 • Samen iets doen wordt altijd meer

Een expositie in de kerk opent deuren

 •  … en harten
 • Genereert verhalen
 • Andere dimensie
 • Drempelverlagend, wisselwerking binnen/buiten gemeente
 • Spreekt andere mensen aan
 • Diverse kunst opent verschillend
 • Werk van amateurs, alle disciplines, opent het gesprek onder elkaar, eigen gemeenteleden
 • Kunst trekt mensen naar binnen en in gesprek. Deur binnen, de mens zelf binnen en het delen binnen
 • De kunstcommissie is zelf ook de open deur
 • Het dwingt jezelf om je hart te laten zien, als kunstenaar en bezoeker
 • Je bereikt makkelijker mensen van buiten. Door met elkaar kunst te maken verbind je je met mensen buiten de kerk én met elkaar
 • Door contact met de school tegenover de kerk d.m.v. een kerststallenexpositie. De kerk opent de deur voor de school
 • Kerk openzetten met kunst als omlijsting
 • Loop tegen de moeilijkheid aan dat, ondanks veel promotie, de dorpsgenoten slecht uit hun stoel komen
 • Contact maken met mensen (clubs) die kunst maken, met scholen etc. “over kerkmuren heen”.
 • Kunst opent anders te kijken/luisteren
 • Verbinding

Meer Stellingen

Kunst in de kerk draagt bij aan de Bijbelse opdracht
om het zout en licht in de wereld te zijn

Kun je met kunst in de kerk verschil maken in de wereld?
Kun je daarmee iets laten zien van de opdracht van Jezus om op een “andere manier” in de wereld te staan? Een manier die aansluit bij het voorbeeld van Jezus zelf?
Kun je met deze kunst bijv. iets van zorg voor de naaste laten zien en een tegengeluid tegen de duisternis?
Misschien vind je juist dat je met kunst in de kerk eerder een “roepende in de woestijn” bent en breng je vooral kunst in de kerk voor de eigen gemeente.
Probeer je eens voor te stellen wat de impact kan zijn van kunst in jouw kerk. Wat zijn bijvoorbeeld de reacties?” 

(Foto: kunst van Margje Schuurman)

Een tentoonstelling in de kerk opent deuren: letterlijk en figuurlijk!

Waarom organiseer je in de kerk een expositie?
En wie betrek je daarbij?
Is het alleen voor eigen publiek, of richt je je ook op mensen buiten de kerk?
Wat is de aantrekkingskracht van een expositie en op welke manier draagt het bij aan de beeldvorming van de kerk?
Werkt het drempelverlagend of merk je geen verschil?
Hoe zit dat bij jouw kerk?

Waar denk jij aan bij “Kunst in de eredienst?”

Deze keer is de stelling een vraag.
Er zijn vele vormen mogelijk waarop kunst een plaats kan hebben in de eredienst,, bijvoorbeeld ingebed in een preek of als symbool op het liturgisch centrum.
Misschien wel actief tekenen bij de preek of een presentatie door een kunstenaar. 

Als je nadenkt over vormen van kunst in de eredienst, denk dan ook eens na over wat kunst in de eredienst voor jou betekent.
Wat doet het met je? 

“Alle kunst is geschikt voor de kerk”

Misschien kies je als kunstcommissie intuïtief de kunst voor in de kerk, bijvoorbeeld voor een expositie.
Heb je weleens bewust stilgestaan bij wat je kiest? Sta je voor alles open, of lig je op een bepaalde koers?
Misschien denk je weleens na over de stijl van de kunst, bijvoorbeeld figuratief of abstract.
Of denk eens na over de thematiek. Mag het ook een algemeen levensthema zijn, in plaats van alleen een christelijke thema?
Mogelijk sta je stil bij de vraag of het van een christelijke kunstenaar moet zijn, of niet persé.
Sommigen denken weleens na over de toegankelijkheid van de kunst. Pas je je aan je publiek aan, of prikkel je je publiek juist met iets minder toegankelijks?
En hoe zit het met de kwaliteit van de kunst?
Door met deze stelling aan de slag te gaan, sta je ook stil bij het doel van het inbrengen van kunst in de kerk. En dat kan zelfs per project verschillen < 

(Foto: Tears of Christ – Makoto Fujimura)

HomeServicesCall UsContact