Het Bestuur

Elisabeth Baron

Elisabeth Baron heeft kunstgeschiedenis, richting moderne kunst, gestudeerd en is autodidact beeldend kunstenaar en creatief coach. Haar werk is divers: schilderijen en tekeningen, maar ook beelden van afvalmateriaal, keramiek of brons. Door kunst te maken en daar over te vertellen wil ze graag anderen inspireren. Verder is ze mede-organisator en begeleider van creatieve stilte retraites in klooster Nieuw Sion bij Diepenveen, waar ze vooral God aan het werk ziet en mensen worden geheeld in de kern van hun ziel. Ook als mede-eigenaar van een organisatie geeft ze trainingen aan bedrijven, waarbij creativiteit en creatief denken een grote rol spelen. Daarbij motiveert ze teams in een veranderingsproces om zich aan te passen aan een nieuwe situatie vanuit eigenheid en eigenaarschap. Ze wil hoop brengen in een wereld vol wanhoop, verhalen vertellen van geloof, hoop en liefde door kunst. Bij alle verschillende activiteiten put ze kracht, moed en doorzettingsvermogen uit haar geloof in en vertrouwen op God. www.eb-artwork.nl

Grady van den Bosch

Grady van den Bosch is kunsteducator (master of education in arts), muziekeducator en kunstenaar bij STUDIO GRADY Art & Art Education. Zij is zeer geïnteresseerd in de relatie kunst en geloof/kerk en maakt zelf ook veelal religieus werk. Zij was verschillende jaren coördinator van de commissie Kunst in de Kerk van de Oosterlichtkerk in Huizen en de Interkerkelijke werkgroep Kunst in de Kerk in Huizen alsook van de werkgroep van christelijk kunstcollectief ArsProDeo. Zij is actief als freelance schrijver bij de kunstwebsite ArtWay en lid van de kerngroep van De Blauwe Koepel, Platform voor Interdisciplinaire vorming op het gebied van kunst, filosofie en geloof. www.gradyvandenbosch.nl

Frans Brouwer

Financiele Professional, onze penningmeester. Meer info volgt later.

Klaas Holwerda

Klaas Holwerda was als predikant verbonden aan de Nassaukerk in Amsterdam. Hij ontwikkelde daar onder meer kunstvespers waarin beeldende kunst, muziek, poëzie, dans en bijbel een dialoog met elkaar aangaan in de verstilde sfeer van een vesper. Daarnaast was hij lid van de redactie van het in 2013 verschenen Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk. Ook is hij werkzaam als pastoraal supervisor en heeft een eigen onderneming op het gebied van kunst in de kerk.

Elly Kamphuis

Elly Kamphuis heeft 30 jaar bij het Nederlands Dagblad gewerkt. Daar heeft zij allerlei activiteiten georganiseerd voor de lezers waaronder festivals, dagtochten, reizen, symposia en exposities. Daarnaast was zij mede verantwoordelijk voor de communicatie naar de lezers en de marketing van de krant. Op dit moment volgt zij de deeltijd opleiding theologie aan de CHE. Als vrijwilliger is zij werkzaam bij geestelijke verzorging in een verpleeghuis en als coördinator van een pastoraal team in de kerkelijke gemeente.

Leen La Rivière

Leen La Rivière is een dikke 50 jaar actief in de kunsten. Grondlegger van o.a. Continental Sound, Christian Artists, CNV-Kunsten. Auteur van 28 boeken over geloof, jeugd, de kunsten. Gelooft heilig in de noodzaak om de kunsten en kerken te verbinden tot nieuwe vindplaatsen van cultuur. Master onderwijs(1968); master godsdienstleraar (1968); master religie en samenleving (UvU,2022)

Roel Ottow

Roel Ottow, ontwerper/illustrator/kunstenaar. Vanuit de door Nederland reizende tentoonstelling "Jezus Verbeeld" betrokken geraakt bij ExpoChArt, Expositions Christian Art, en van daaruit bij het Platform Kerk en Kunst. Is naast zijn praktijk als ontwerper/illustrator als kunstenaar betrokken bij Galerie H10a in Apeldoorn. Heeft o.a. gewerkt voor Agape (toen: Instituut voor Evangelisatie) en in Kenia voor Wycliffe Bijbelvertalers. www.ottow.nl

Jolien van der Velde - van Braak

Jolien van der Velde-van Braak heeft kunstgeschiedenis en theologie gestudeerd. Tijdens haar onderzoeksmaster theologie richtte zij zich op hedendaagse beeldende kunst en (postmoderne) theologie. In het kader daarvan studeerde ze een semester aan het Institute for Theology, Imagination and the Arts in St. Andrews, Schotland. Ze is geïnteresseerd in de wisselwerking tussen kunst en geloof, zoals de manier waarop kunst inzicht kan geven in geloofskwesties, hoe God (her)ontdekt kan worden in kunst en hoe kunst op een waardevolle en inspirerende manier gebruikt kan worden in de praktijk van geloof en kerk.

HomeServicesCall UsContact