Steun ons

Steun Ons

Culturele ANBI

Stichting Platform Kerk& Kunst is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat als je een gift aan ons overmaakt, je het bedrag bij de aangifte inkomstenbelasting mag verhogen met 25%.
Dus als je 100 euro geeft, mag je 125 euro aftrekken. 
En door ons te steunen, help je mee bij de realisatie van onze projecten om kunst en kerk bij elkaar te brengen. 

Alvast hartelijk bedankt!Sinds de oprichting van het Platform Kerk & Kunst in 2010 hebben we prachtige projecten mogen organiseren. Wij gaan graag door met onze missie om kerk en kunst bij elkaar te brengen en mensen die hier mee bezig zijn te ondersteunen en te inspireren.

Onze projecten zijn kostbaar en vragen om een goede financiële onderbouwing. Voor een deel van de kosten zijn we afhankelijk van subsidies en donaties. 

Wil jij ons ook financieel steunen? 

Eenmalige donatie

Je kunt ons net zo vaak financieel ondersteunen als je wilt. Jij bepaalt zelf wanneer en hoeveel.
Jouw donatie helpt ons om plannen te ontwikkelen waarmee wij zowel kerken als kunstenaars kunnen toerusten.

Per project

Je kunt ook een specifiek project financieel ondersteunen. 
Als je het project aangeeft bij de donatie, nemen wij jouw bijdrage op in de begroting van dat specifieke project.

Periodieke Overschrijving

Wil je ons werk structureel ondersteunen? Dat is heel fijn. Je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld maandelijks, per halfjaar of per jaar een bedrag automatisch over te schrijven. Met structurele middelen zijn wij beter in staat om nieuwe plannen te ontwikkelen en worden projecten beter haalbaar.

Graag bij de periodieke overschrijving aangeven dat het om een terugkerende donatie gaat en wat de frequentie is.

Voor een periodieke overschrijving kan je het onderstaande IBAN-nummer gebruiken.
IBAN: NL66 INGB 0007 3125 35
T.n.v.: Stichting Platform Kerk& Kunst

Alvast hartelijk bedankt!

HomeServicesCall UsContact