Project in Ginnum 1 - Sjaak Verboom

Kunstwerk van de maand
Uitgezocht en besproken door Elisabeth Baron

Project in Ginnum 1

Het is een geënsceneerde foto van het interieur van het kerkje in Ginnum. En het doet mij wat betreft sfeer en kleurgebruik sterk denken aan de 17e eeuwse schilder Pieter Saenredam, die het interieur van gotische kerken schilderde.

Eenzelfde serene sfeer met veel wit en prachtige lichtval zie je ook terug in de foto van Verboom. Het ziet er magisch en intrigerend uit. Om stil van te worden.

Als je beter kijkt zie je witte papiertjes op steeltjes keurig in rijen staan. Op de papiertjes staan namen, alsof ze in de kerkbanken zitten.

Boven de namen dwarrelen bladzijden met teksten die over de hoofden worden uitgestort. Deze bladzijden zijn met touwen in de ruimte gespannen.

Sjaak Verboom heeft voor deze foto in het leegstaande kerkje van Ginnum (Friesland) alle namen geplaatst van de mensen die een eeuw geleden, in het jaar 1917, hier ter kerke gingen. De pagina’s die boven de namen hangen zijn fragmenten uit preken.

Het project is een verbeelding van de scheppende kracht van woorden die spelend met de werkelijkheid de doden tot leven wekken door het noemen van hun namen.

Je ziet ze als het ware weer zitten, oud en jong, arm en rijk, boer en burger, tezamen in dit kleine kerkje en luisterend naar de Godswoorden die over hun heen worden uitgesproken, terwijl het licht van God van buitenaf komend over hen heen strijkt.

En ik mag hiernaar kijkend stilletjes de religieuze sfeer proeven.

Sjaak Verboom
Foto van het interieur van het kerkje in Ginnum, Friesland