Exposium 2023

9 juni 2023: Exposium ‘(W)aardevol Perspectief’

In Museum Lunteren was de expositie ‘Vallei en Zand’, met werk van Otto de Bruijne, landelijk bekend als spreker en kunstenaar, en Wiebe van Dingen, bekend van de gebedsnoten. In hun werk staat natuur centraal. Met deze twee christen-kunstenaars was het voor het Platform Kerk en Kunst een mooie aanleiding om met elkaar na te denken over de plek van de natuur en schepping in ons leven en hoe we daar als kerken en kunstenaars mee om kunnen gaan. Carla Dik-Faber, kunsthistorica, oud-politica, student theologie en nu projectleider Groene Kerken binnen de PKN was een zeer aansprekende spreekster voor deze avond op 9 juni.

Otto de Bruijne

Otto de Bruijne gaf een inleiding op zijn werk, had het over vieren, troosten en onthullen en sprak ook over de toenemende fysieke beperkingen voor hem, waardoor hij niet zomaar meer het Wekeromse Zand op kon lopen. Heel beeldend gebracht in het schilderij van het Wekeromse Zand met daaroverheen de stenen van de Klaagmuur. En toch, en toch vindt hij zijn rust in Christus en Gods Aanwezigheid.

 

Wiebe van Dingen

Wiebe vertelde over zijn ontdekking jaren geleden in het Rijksmuseum, aangegeven door een suppoost: de gebedsnoot. Hij maakt al jaren nu gebedsnoten, als geheugensteun voor gebedsonderwerpen. 

Bij zijn wandelingen in de bossen vindt hij dikwijls takken, die wonden vertonen. Met die takken en soms met andere materialen erbij maakt hij zijn kunstwerken. 

Als de wonden van een boom worden schoongemaakt en gezalfd, dan geeft dat heling. Zo doet Jezus ook bij ons.

 

Drs. Carla Dik-Faber

Carla Dik-Faber stelde de vraag om in tweetallen te bespreken ‘Wat betekent kunst in uw/jouw leven?’  Daarna sprak zij naar aanleiding van Psalm 104, waarin de grootheid van God in Zijn schepping geprezen wordt. We mogen geloof hebben in God die de wereld geschapen heeft, en vertrouwen op Zijn Liefde dat Hij oneindig van Zijn schepping houdt en die niet zal laten verloren gaan. We mogen met Hem medescheppers zijn.

Afsluitend

Het was een heel mooie, warme en inspirerende avond. Van de ongeveer 30 bezoekers kwamen alleen maar positieve reacties, dat het goed was om elkaar weer te ontmoeten en met elkaar te delen. Zo hopen we nog meer inspiratiemomenten te helpen organiseren.

Locatie

Locatie was het mooie Museum Lunteren, in het centrum van het land, waar we gastvrij werden ontvangen.

www.museumlunteren.nl